Huyện Quan Hóa chú trọng bảo vệ môi trường ở khu dân cư | Tháng Mười 14, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) ở khu dân cư trên địa bàn huyện Quan Hóa luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, nhờ đó nhiệm vụ BVMT và các vấn đề về môi trường trên địa bàn huyện có chuyển biến tích cực.

Với khẩu hiệu “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, vào chiều thứ 7 hằng tuần, các cơ quan, đơn vị, trường học, khu phố ở thị trấn Quan Hóa lại ra quân làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu phố, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Có những chuyển biến trên, thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác BVMT. Các nội dung xây dựng khu dân cư tự quản BVMT được lồng ghép trong các buổi họp dân, sinh hoạt của các chi hội, đoàn thể nhằm vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện. Đến nay, 100% hộ dân trên địa bàn thị trấn ký cam kết BVMT, không vứt rác bừa bãi ra đường, các hộ gia đình đều phải phân loại rác thải và có thùng chứa rác để thuận tiện cho công ty vệ sinh môi trường thu gom rác thải đi xử lý.

Ông Trịnh Đức Du, Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Quan Hóa, cho biết: Bám sát Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT đến năm 2020”,  thời gian qua huyện đã phát động các phong trào trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh tại các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, trường học đến các hộ gia đình; tổ chức triển khai các chương trình phối hợp hành động BVMT, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong cộng đồng dân cư, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi ở nông thôn; thu gom, xử lý các loại phế phẩm, vật phẩm trong nông nghiệp và chăn nuôi, hỗ trợ xây dựng mô hình làm phân vi sinh, than hoạt tính; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thu gom, phân loại rác, chất thải, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, UBND các xã, thị trấn phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện và các phòng, ban liên quan kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học;  hướng dẫn các HTX, cơ sở chế biến lâm sản có ảnh hưởng đến môi trường đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường… Vì vậy ý thức người dân về BVMT từng bước được nâng cao, việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại các đường làng, ngõ xóm, khu phố và các hộ gia đình chuyển biến rõ rệt. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 14/17 xã đạt tiêu chí về môi trường.

Tuy nhiên, việc thu gom rác thải trên địa bàn huyện Quan Hóa vẫn còn nhiều hạn chế, do ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc thu gom, xử lý rác thải. Mặt khác, toàn huyện mới chỉ có 1 HTX thu gom, xử lý rác thải ở thị trấn Quan Hóa, còn hầu hết các xã đều chưa có HTX thu gom rác thải, chưa có bãi rác tập trung và tổ chức thu gom rác, phần lớn người dân tự xử lý bằng hình thức đốt thủ công hoặc chôn lấp tại hố rác hộ gia đình…

Để công tác BVMT trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao, huyện Quan Hóa xác định phải đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường, nhất là đầu tư quy hoạch bãi chứa và xử lý rác thải tại các xã; xây dựng các công trình xử lý ô nhiễm hạ tầng công cộng, phục hồi môi trường; có cơ chế thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ BVMT trên nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền, người hưởng lợi từ môi trường phải chi trả”… Phấn đấu đến năm 2020 tất cả các xã đều phải có  HTX thu gom rác thải, 65% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, 70% cơ sở kinh doanh có hệ thống xử lý môi trường…

.Bài và ảnh: Khắc Công
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) ở khu dân cư trên địa bàn huyện Quan Hóa luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, nhờ đó nhiệm vụ BVMT và các vấn đề về môi trường trên địa bàn huyện có chuyển biến tích cực.

Với khẩu hiệu “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, vào chiều thứ 7 hằng tuần, các cơ quan, đơn vị, trường học, khu phố ở thị trấn Quan Hóa lại ra quân làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu phố, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Có những chuyển biến trên, thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác BVMT. Các nội dung xây dựng khu dân cư tự quản BVMT được lồng ghép trong các buổi họp dân, sinh hoạt của các chi hội, đoàn thể nhằm vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện. Đến nay, 100% hộ dân trên địa bàn thị trấn ký cam kết BVMT, không vứt rác bừa bãi ra đường, các hộ gia đình đều phải phân loại rác thải và có thùng chứa rác để thuận tiện cho công ty vệ sinh môi trường thu gom rác thải đi xử lý.

Ông Trịnh Đức Du, Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Quan Hóa, cho biết: Bám sát Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT đến năm 2020”,  thời gian qua huyện đã phát động các phong trào trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh tại các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, trường học đến các hộ gia đình; tổ chức triển khai các chương trình phối hợp hành động BVMT, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong cộng đồng dân cư, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi ở nông thôn; thu gom, xử lý các loại phế phẩm, vật phẩm trong nông nghiệp và chăn nuôi, hỗ trợ xây dựng mô hình làm phân vi sinh, than hoạt tính; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thu gom, phân loại rác, chất thải, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, UBND các xã, thị trấn phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện và các phòng, ban liên quan kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học;  hướng dẫn các HTX, cơ sở chế biến lâm sản có ảnh hưởng đến môi trường đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường… Vì vậy ý thức người dân về BVMT từng bước được nâng cao, việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại các đường làng, ngõ xóm, khu phố và các hộ gia đình chuyển biến rõ rệt. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 14/17 xã đạt tiêu chí về môi trường.

Tuy nhiên, việc thu gom rác thải trên địa bàn huyện Quan Hóa vẫn còn nhiều hạn chế, do ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc thu gom, xử lý rác thải. Mặt khác, toàn huyện mới chỉ có 1 HTX thu gom, xử lý rác thải ở thị trấn Quan Hóa, còn hầu hết các xã đều chưa có HTX thu gom rác thải, chưa có bãi rác tập trung và tổ chức thu gom rác, phần lớn người dân tự xử lý bằng hình thức đốt thủ công hoặc chôn lấp tại hố rác hộ gia đình…

Để công tác BVMT trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao, huyện Quan Hóa xác định phải đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường, nhất là đầu tư quy hoạch bãi chứa và xử lý rác thải tại các xã; xây dựng các công trình xử lý ô nhiễm hạ tầng công cộng, phục hồi môi trường; có cơ chế thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ BVMT trên nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền, người hưởng lợi từ môi trường phải chi trả”… Phấn đấu đến năm 2020 tất cả các xã đều phải có  HTX thu gom rác thải, 65% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, 70% cơ sở kinh doanh có hệ thống xử lý môi trường…

.Bài và ảnh: Khắc Công
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên