Huyện Quan Hóa chủ động ứng phó với thiên tai | Tháng Bảy 2, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Ngay từ đầu năm 2017, UBND huyện Quan Hóa đã tích cực chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn (TKCN), nhằm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục hậu quả khi có thiên tai, bão lũ xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện chú trọng triển khai phương châm “bốn tại chỗ”, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, các thành viên trong ban chỉ huy để thường xuyên bám sát địa bàn đã được phân công rà soát, đánh giá chính xác các công trình phòng chống lụt bão; kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn, nhất là các công trình thủy điện trên địa bàn thực hiện nghiêm túc kế hoạch PCTT và TKCN… Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân sẵn sàng ứng phó với các sự cố thiên tai… Ngoài ra, UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện cũng yêu cầu các địa phương triển khai rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để xây dựng phương án di chuyển; phân công lịch trực 24/24h các ngày trong tuần kể cả thứ 7 và chủ nhật vào những tháng cao điểm của mùa mưa… hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Huyện Quan Hóa xác định, việc khẩn trương và chủ động trong công tác PCTT là việc làm cấp thiết, song bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng rất cần ý thức chủ động, tích cực hợp tác của mỗi người dân.

                           

Đỗ Lưu (Đài TT- TH Quan Hóa)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Ngay từ đầu năm 2017, UBND huyện Quan Hóa đã tích cực chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn (TKCN), nhằm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục hậu quả khi có thiên tai, bão lũ xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện chú trọng triển khai phương châm “bốn tại chỗ”, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, các thành viên trong ban chỉ huy để thường xuyên bám sát địa bàn đã được phân công rà soát, đánh giá chính xác các công trình phòng chống lụt bão; kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn, nhất là các công trình thủy điện trên địa bàn thực hiện nghiêm túc kế hoạch PCTT và TKCN… Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân sẵn sàng ứng phó với các sự cố thiên tai… Ngoài ra, UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện cũng yêu cầu các địa phương triển khai rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để xây dựng phương án di chuyển; phân công lịch trực 24/24h các ngày trong tuần kể cả thứ 7 và chủ nhật vào những tháng cao điểm của mùa mưa… hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Huyện Quan Hóa xác định, việc khẩn trương và chủ động trong công tác PCTT là việc làm cấp thiết, song bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng rất cần ý thức chủ động, tích cực hợp tác của mỗi người dân.

                           

Đỗ Lưu (Đài TT- TH Quan Hóa)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên