Huyện Ngọc Lặc huy động hơn 104 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới | Tháng Tám 4, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thời gian qua, huyện Ngọc Lặc đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Kết quả, 7 tháng năm 2017, toàn huyện đầu tư xây dựng được 9,8 km đường thôn, xóm bằng bê tông xi măng; 20,04 km đường cấp phối đá sỏi và đường nội đồng; xây lắp mới 5 trạm biến áp và 18,53 km đường dây điện hạ thế, 46,2 km điện chiếu sáng công cộng; xây mới và nâng cấp 10 nhà văn hóa thôn; lắp đặt, xây dựng mới 96 cổng chào của thôn, làng… Tổng kinh phí thực hiện 104,469 tỷ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 1,65 tỷ đồng, ngân sách xã 459 triệu đồng, doanh nghiệp đóng góp 17,05 tỷ đồng và huy động nhân dân đóng góp 85,31 tỷ đồng.
.Tiến Đông
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thời gian qua, huyện Ngọc Lặc đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Kết quả, 7 tháng năm 2017, toàn huyện đầu tư xây dựng được 9,8 km đường thôn, xóm bằng bê tông xi măng; 20,04 km đường cấp phối đá sỏi và đường nội đồng; xây lắp mới 5 trạm biến áp và 18,53 km đường dây điện hạ thế, 46,2 km điện chiếu sáng công cộng; xây mới và nâng cấp 10 nhà văn hóa thôn; lắp đặt, xây dựng mới 96 cổng chào của thôn, làng… Tổng kinh phí thực hiện 104,469 tỷ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 1,65 tỷ đồng, ngân sách xã 459 triệu đồng, doanh nghiệp đóng góp 17,05 tỷ đồng và huy động nhân dân đóng góp 85,31 tỷ đồng.
.Tiến Đông
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên