Huyện Ngọc Lặc đẩy mạnh cải cách hành chính | Tháng Chín 24, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thời gian qua, huyện Ngọc Lặc thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự hài lòng cho nhân dân.

Việc thực hiện cơ chế “một cửa” trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì có hiệu quả; các TTHC đã được công bố, cập nhật kịp thời tại bộ phận “một cửa” cấp huyện và các xã, thị trấn. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND cấp xã được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả. Nhiều đơn vị thực hiện tốt cơ chế “một cửa” gắn với công tác kiểm soát TTHC, việc giải quyết công việc cho tổ chức, công dân với thời gian được rút ngắn so với quy định của Chính phủ. Theo số liệu thống kê của phòng nội vụ, 9 tháng năm 2017, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Ngọc Lặc đã tiếp nhận 3.705 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 3.225 hồ sơ, đạt 87%. UBND các xã đã tiếp nhận 62.763 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 62.135 hồ sơ, đạt 99%.

.Phan Nga
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thời gian qua, huyện Ngọc Lặc thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự hài lòng cho nhân dân.

Việc thực hiện cơ chế “một cửa” trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì có hiệu quả; các TTHC đã được công bố, cập nhật kịp thời tại bộ phận “một cửa” cấp huyện và các xã, thị trấn. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND cấp xã được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả. Nhiều đơn vị thực hiện tốt cơ chế “một cửa” gắn với công tác kiểm soát TTHC, việc giải quyết công việc cho tổ chức, công dân với thời gian được rút ngắn so với quy định của Chính phủ. Theo số liệu thống kê của phòng nội vụ, 9 tháng năm 2017, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Ngọc Lặc đã tiếp nhận 3.705 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 3.225 hồ sơ, đạt 87%. UBND các xã đã tiếp nhận 62.763 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 62.135 hồ sơ, đạt 99%.

.Phan Nga
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,