Huyện Hậu Lộc giải quyết việc làm mới cho 3.100 lao động | Tháng Mười 13, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Xác định giải quyết việc làm cho người lao động góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hậu Lộc đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực lao động - việc làm, dạy nghề; đồng thời phối hợp với các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

9 tháng năm 2017 toàn huyện đã giải quyết việc làm mới cho 3.100 lao động, đạt 78% kế hoạch năm. Trong đó chủ yếu là lao động nghèo tại các doanh nghiệp may mặc trong huyện, công nhân làm việc tại Công ty SAMSUNG Thái Nguyên và Khu Kinh tế Nghi Sơn; lao động xuất khẩu (341 người, đạt 85% kế hoạch năm). Để đạt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho người lao động năm 2017, từ nay đến cuối năm huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xuất khẩu lao động; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép tuyển lao động để tư vấn xúc tiến xuất khẩu lao động; giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ khuyến khích của tỉnh, huyện cho lao động tham gia xuất khẩu lao động; tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện giải quyết vốn vay cho người lao động tham gia xuất khẩu lao động…
.Mai Phương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Xác định giải quyết việc làm cho người lao động góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hậu Lộc đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực lao động - việc làm, dạy nghề; đồng thời phối hợp với các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

9 tháng năm 2017 toàn huyện đã giải quyết việc làm mới cho 3.100 lao động, đạt 78% kế hoạch năm. Trong đó chủ yếu là lao động nghèo tại các doanh nghiệp may mặc trong huyện, công nhân làm việc tại Công ty SAMSUNG Thái Nguyên và Khu Kinh tế Nghi Sơn; lao động xuất khẩu (341 người, đạt 85% kế hoạch năm). Để đạt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho người lao động năm 2017, từ nay đến cuối năm huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xuất khẩu lao động; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép tuyển lao động để tư vấn xúc tiến xuất khẩu lao động; giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ khuyến khích của tỉnh, huyện cho lao động tham gia xuất khẩu lao động; tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện giải quyết vốn vay cho người lao động tham gia xuất khẩu lao động…
.Mai Phương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,