Huyện Hà Trung tạo việc làm mới cho 2.578 lao động | Tháng Chín 24, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thời gian qua, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Hà Trung đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp thiết thực.

Phòng lao động – thương binh và xã hội huyện phối hợp với các xã, thị trấn nắm bắt nhu cầu việc làm của người lao động để giới thiệu với các doanh nghiệp, dự án có nhu cầu tuyển dụng lao động; giới thiệu các công ty trong tỉnh, trong nước đủ điều kiện về tuyển dụng lao động tại địa phương. Các xã, thị trấn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động cũng như tuyên truyền các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, xuất khẩu lao động… Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng các đoàn thể, 9 tháng năm 2017 huyện Hà Trung đã giải quyết việc làm mới cho 2.578 người, đạt 86% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động 169 người, đạt 84% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63%.
.Mai Phương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thời gian qua, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Hà Trung đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp thiết thực.

Phòng lao động – thương binh và xã hội huyện phối hợp với các xã, thị trấn nắm bắt nhu cầu việc làm của người lao động để giới thiệu với các doanh nghiệp, dự án có nhu cầu tuyển dụng lao động; giới thiệu các công ty trong tỉnh, trong nước đủ điều kiện về tuyển dụng lao động tại địa phương. Các xã, thị trấn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động cũng như tuyên truyền các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, xuất khẩu lao động… Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng các đoàn thể, 9 tháng năm 2017 huyện Hà Trung đã giải quyết việc làm mới cho 2.578 người, đạt 86% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động 169 người, đạt 84% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63%.
.Mai Phương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,