Huyện Hà Trung đấu tranh trấn áp có hiệu quả tội phạm và tệ nạn ma túy | Tháng Mười Một 10, 2017

(Chính trị) - (THO) - Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh trấn áp có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, thời gian qua, Công an huyện Hà Trung đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo 138 huyện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về đấu tranh phòng, chống ma túy; quản lý và cai nghiện.

Trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy luôn được các cấp, các ngành và lực lượng công an quan tâm triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Ngoài ra, Công an huyện Hà Trung còn chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực tăng cường lực lượng xuống cơ sở vừa nắm tình hình, vừa rà soát, lập danh sách các đối tượng liên quan đến ma túy; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy để lập án đấu tranh, triệt xóa. Hơn 9 tháng năm 2017, Công an huyện Hà Trung đã phát hiện, bắt giữ 28 vụ, 29 đối tượng liên quan đến ma túy.

.Quốc Hương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - (THO) - Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh trấn áp có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, thời gian qua, Công an huyện Hà Trung đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo 138 huyện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về đấu tranh phòng, chống ma túy; quản lý và cai nghiện.

Trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy luôn được các cấp, các ngành và lực lượng công an quan tâm triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Ngoài ra, Công an huyện Hà Trung còn chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực tăng cường lực lượng xuống cơ sở vừa nắm tình hình, vừa rà soát, lập danh sách các đối tượng liên quan đến ma túy; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy để lập án đấu tranh, triệt xóa. Hơn 9 tháng năm 2017, Công an huyện Hà Trung đã phát hiện, bắt giữ 28 vụ, 29 đối tượng liên quan đến ma túy.

.Quốc Hương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên