Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2017 | Tháng Bảy 11, 2017

(Sự kiện) - (THO) - UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2017.

Mục đích nhằm tổ chức triển khai, tuyên truyên sâu rộng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, hành động của toàn xã hội về phòng, chống mua bán người, giảm các nguy cơ, tội phạm liên quan đến mua bán người; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tổ chức các hoạt động bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành ban hành kế hoạch hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2017 với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, vùng miền và tạo sự lan tỏa trong xã hội, với các khẩu hiệu hành động “Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; “Chung tay phòng, chống mua bán người” và “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội”; phát động phong trào toàn dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm mua bán người gắn liền với thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…; làm tốt công tác điều tra cơ bản, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên từng địa bàn; phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, của nhân dân trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ, trẻ em tại các địa bàn dân cư.

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh từ ngày 1-7 đến ngày 30-9-2017, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới giáp Lào, đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; kịp thời hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về với cộng đồng dân cư, cũng như tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2017.

Mục đích nhằm tổ chức triển khai, tuyên truyên sâu rộng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, hành động của toàn xã hội về phòng, chống mua bán người, giảm các nguy cơ, tội phạm liên quan đến mua bán người; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tổ chức các hoạt động bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành ban hành kế hoạch hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2017 với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, vùng miền và tạo sự lan tỏa trong xã hội, với các khẩu hiệu hành động “Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; “Chung tay phòng, chống mua bán người” và “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội”; phát động phong trào toàn dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm mua bán người gắn liền với thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…; làm tốt công tác điều tra cơ bản, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên từng địa bàn; phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, của nhân dân trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ, trẻ em tại các địa bàn dân cư.

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh từ ngày 1-7 đến ngày 30-9-2017, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới giáp Lào, đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; kịp thời hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về với cộng đồng dân cư, cũng như tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên