Hơn 7.000 học sinh được hỗ trợ tiền, gạo | Tháng Mười Một 21, 2017

(Giáo dục) - Dân trí Tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định về việc hỗ trợ tiền ăn, nhà ở và hỗ trợ gạo đối với hơn 7.000 học sinh là người dân tộc thiểu số, người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, ông Phạm Đăng Quyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định phê duyệt danh sách học sinh học tại các trường Trung học phổ thông (THPT), trường Trung học cơ cở và trung học phổ thông (THCS&THPT) được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NB-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2017 – 2018.

Hơn 7.000 học sinh được hỗ trợ tiền, gạo
Hơn 7.000 học sinh tại Thanh Hóa được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà và hỗ trợ gạo

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nêu trên là học sinh đang học tại các trường THPT, trường THCS&THPT công lập của tỉnh Thanh Hóa là người dân tộc thiểu số; là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều kiện để học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 116/2016/NĐ- CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Theo quyết định nêu trên, học sinh được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh. Hỗ trợ tiền nhà ở đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng, học sinh được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Đồng thời, học sinh được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Qua rà soát, thống kê của chính quyền địa phương và ngành chức năng thẩm định, học sinh có khoảng cách từ nhà đến trường từ 10 km trở lên đối với học sinh THPT và từ 7km trở lên đối với học sinh THCS tại Thanh Hóa có 43 trường thuộc diện được hỗ trợ.

Tổng số học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ đợt này là 6.318 học sinh. Trong đó, học sinh được hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở là 5.650 học sinh; học sinh được hỗ trợ tiền ăn là 668 học sinh.

Bên cạnh đó, học sinh ở địa bàn cách trở, giao thông đi lại khó khăn có khoảng cách từ nhà đến trường dưới 10 km đối với học sinh THPT và dưới 7 km đối với học sinh THCS tại 12 trường thuộc diện được hỗ trợ, với tổng số học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ là 882 học sinh.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách chi tiết học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ để các nhà trường công khai kết quả và tổ chức thực hiện.

Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh theo quy định.

Hiệu trưởng các trường THPT, trường THCS&THPT tổ chức công khai danh sách học sinh được phê duyệt hưởng chính sách hỗ trợ; căn cứ dự toán kinh phí được giao, tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ hỗ trợ cho học sinh; quản lý và quyết toán theo quy định tài chính hiện hành.

Duy Tuyên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Giáo dục) - Dân trí Tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định về việc hỗ trợ tiền ăn, nhà ở và hỗ trợ gạo đối với hơn 7.000 học sinh là người dân tộc thiểu số, người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, ông Phạm Đăng Quyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định phê duyệt danh sách học sinh học tại các trường Trung học phổ thông (THPT), trường Trung học cơ cở và trung học phổ thông (THCS&THPT) được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NB-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2017 – 2018.

Hơn 7.000 học sinh được hỗ trợ tiền, gạo
Hơn 7.000 học sinh tại Thanh Hóa được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà và hỗ trợ gạo

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nêu trên là học sinh đang học tại các trường THPT, trường THCS&THPT công lập của tỉnh Thanh Hóa là người dân tộc thiểu số; là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều kiện để học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 116/2016/NĐ- CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Theo quyết định nêu trên, học sinh được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh. Hỗ trợ tiền nhà ở đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng, học sinh được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Đồng thời, học sinh được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Qua rà soát, thống kê của chính quyền địa phương và ngành chức năng thẩm định, học sinh có khoảng cách từ nhà đến trường từ 10 km trở lên đối với học sinh THPT và từ 7km trở lên đối với học sinh THCS tại Thanh Hóa có 43 trường thuộc diện được hỗ trợ.

Tổng số học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ đợt này là 6.318 học sinh. Trong đó, học sinh được hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở là 5.650 học sinh; học sinh được hỗ trợ tiền ăn là 668 học sinh.

Bên cạnh đó, học sinh ở địa bàn cách trở, giao thông đi lại khó khăn có khoảng cách từ nhà đến trường dưới 10 km đối với học sinh THPT và dưới 7 km đối với học sinh THCS tại 12 trường thuộc diện được hỗ trợ, với tổng số học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ là 882 học sinh.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách chi tiết học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ để các nhà trường công khai kết quả và tổ chức thực hiện.

Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh theo quy định.

Hiệu trưởng các trường THPT, trường THCS&THPT tổ chức công khai danh sách học sinh được phê duyệt hưởng chính sách hỗ trợ; căn cứ dự toán kinh phí được giao, tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ hỗ trợ cho học sinh; quản lý và quyết toán theo quy định tài chính hiện hành.

Duy Tuyên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên