Hơn 4,3 tỷ đồng thực hiện Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017 | Tháng Mười Một 18, 2017

(Sự kiện) - (THO) – UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 4330/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017 (đợt 6).

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017 là 74,5 tỷ đồng, trong đó kinh phí đã phân bổ những đợt trước là hơn 44,7 tỷ đồng; kinh phí đề nghị phân bổ đợt 6 này là 4.336,945 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ xây dựng các mô hình thí điểm an toàn thực phẩm năm 2017 là 652,4 triệu đồng; kinh phí mua sắm thiết bị kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm cho các ngành, địa phương năm 2017 là 3.684,545 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm (sự nghiệp kinh tế) trong dự toán năm 2017.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính thông báo bổ sung dự toán năm 2017 cho các đơn vị, bổ sung mục tiêu cho UBND các huyện, thành phố để thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định hiện hành. Các đơn vị, các huyện, thành phố được bổ sung kinh phí chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, có hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

BĐT (Nguồn UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) – UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 4330/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017 (đợt 6).

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017 là 74,5 tỷ đồng, trong đó kinh phí đã phân bổ những đợt trước là hơn 44,7 tỷ đồng; kinh phí đề nghị phân bổ đợt 6 này là 4.336,945 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ xây dựng các mô hình thí điểm an toàn thực phẩm năm 2017 là 652,4 triệu đồng; kinh phí mua sắm thiết bị kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm cho các ngành, địa phương năm 2017 là 3.684,545 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm (sự nghiệp kinh tế) trong dự toán năm 2017.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính thông báo bổ sung dự toán năm 2017 cho các đơn vị, bổ sung mục tiêu cho UBND các huyện, thành phố để thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định hiện hành. Các đơn vị, các huyện, thành phố được bổ sung kinh phí chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, có hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

BĐT (Nguồn UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,