Hơn 23 tỷ đồng triển khai dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” | Tháng Bảy 20, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Ngày 18-7, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về việc triển khai dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020.

Thông qua việc triển khai và thực hiện các nội dung truyền thông và giảm nghèo về thông tin nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thông tin – truyền thông về công tác giảm nghèo cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở trên địa bàn tỉnh; đồng thời từng bước đầu tư xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất về thông tin và truyền thông nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị ở các xã đặc biệt khó khăn, xã đảo, xã nghèo và huyện nghèo trên địa bàn tỉnh; nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản về thông tin và truyền thông cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.


Phấn đấu đến năm 2020, có 100% xã thuộc các huyện nghèo, huyện giáp ranh huyện nghèo có cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông; 100% các hộ nghèo thuộc các huyện nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các kiến thức về khoa học – kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi thông qua các chương trình phát thanh truyền hình; hỗ trợ từ 1.500 đến 1.800 hộ nghèo trên các đảo xa bờ, hộ gia đình thuộc dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có thiết bị nghe – xem để nghe, xem trực tiếp phát song phát thành, truyền hình của trung ương và địa phương; 100% các xã thuộc các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển, xã đảo, xã được hưởng chính sách như xã nghèo chưa có phương tiên tác nghiệp tuyên truyền cổ động và các điểm thông tin tuyên truyền ngoài trời được hỗ trợ xây dựng.


Đối tượng tham gia là các huyện, các xã bãi ngang; các huyện, các xã 30a. Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2017 – 2020 có tổng kinh phí dự kiến hơn 23 tỷ đồng.

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Ngày 18-7, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về việc triển khai dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020.

Thông qua việc triển khai và thực hiện các nội dung truyền thông và giảm nghèo về thông tin nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thông tin – truyền thông về công tác giảm nghèo cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở trên địa bàn tỉnh; đồng thời từng bước đầu tư xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất về thông tin và truyền thông nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị ở các xã đặc biệt khó khăn, xã đảo, xã nghèo và huyện nghèo trên địa bàn tỉnh; nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản về thông tin và truyền thông cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.


Phấn đấu đến năm 2020, có 100% xã thuộc các huyện nghèo, huyện giáp ranh huyện nghèo có cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông; 100% các hộ nghèo thuộc các huyện nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các kiến thức về khoa học – kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi thông qua các chương trình phát thanh truyền hình; hỗ trợ từ 1.500 đến 1.800 hộ nghèo trên các đảo xa bờ, hộ gia đình thuộc dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có thiết bị nghe – xem để nghe, xem trực tiếp phát song phát thành, truyền hình của trung ương và địa phương; 100% các xã thuộc các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển, xã đảo, xã được hưởng chính sách như xã nghèo chưa có phương tiên tác nghiệp tuyên truyền cổ động và các điểm thông tin tuyên truyền ngoài trời được hỗ trợ xây dựng.


Đối tượng tham gia là các huyện, các xã bãi ngang; các huyện, các xã 30a. Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2017 – 2020 có tổng kinh phí dự kiến hơn 23 tỷ đồng.

BĐT (Nguồn: UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,