Hội Phụ nữ huyện Như Xuân tích cực phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường | Tháng Mười Một 11, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Những năm qua, Hội LHPN Như Xuân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên (HV) phụ nữ nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường.

Các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: Vận động  HV trồng hoa đoạn đường phụ nữ tự quản ở các xã Hóa Quỳ, Yên Lễ, Thanh Sơn, Yên Cát với chiều dài 7,1km; ra quân dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển vùng Như Xuân mở các lớp tập huấn về Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực, chia sẻ lợi ích trong REDD+, về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại Việt Nam cho trên 1.000 lượt cán bộ, HV phụ nữ  dân tộc thiểu số; xây dựng các câu lạc bộ gia đình “5 không, 3 sạch”, các mô hình bảo vệ môi trường, phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai; vận động 1.614 gia đình HV thực hiện ngõ sạch, bờ rào đẹp; 8.090 gia đình HV có vườn rau sạch…
.Khánh Linh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Những năm qua, Hội LHPN Như Xuân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên (HV) phụ nữ nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường.

Các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: Vận động  HV trồng hoa đoạn đường phụ nữ tự quản ở các xã Hóa Quỳ, Yên Lễ, Thanh Sơn, Yên Cát với chiều dài 7,1km; ra quân dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển vùng Như Xuân mở các lớp tập huấn về Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực, chia sẻ lợi ích trong REDD+, về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại Việt Nam cho trên 1.000 lượt cán bộ, HV phụ nữ  dân tộc thiểu số; xây dựng các câu lạc bộ gia đình “5 không, 3 sạch”, các mô hình bảo vệ môi trường, phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai; vận động 1.614 gia đình HV thực hiện ngõ sạch, bờ rào đẹp; 8.090 gia đình HV có vườn rau sạch…
.Khánh Linh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên