Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng – An ninh, XDCS và thực hiện quy chế dân chủ năm 2014, Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015 | Tháng Chín 16, 2016

(Huyện Thiệu Hóa) - Sáng ngày 24/12 / 2014, tại Hội trường lớn của huyện, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

Sáng ngày 24/12 / 2014, tại Hội trường lớn của huyện, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Toản- TUV- BT huyện uỷ, đ/c Bùi Hồng Kỳ, Đại tá PGĐ Công an tỉnh, đ/c Lê Chí Hiển PCT Hội Cựu chiến binh tỉnh; các đồng chí trong BTV huyện uỷ, TT HĐND, UBND, MTTQ, trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, hiệu trưởng các trường THPT; các đ/c Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, CTMTTQ, trưởng CA, xã đội trưởng của 28 xã, thị trấn. Đồng chí Hoàng Viết Chọn – PBT – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

img_17521

Tại hội nghị các đại biểu đã đ­ược nghe báo cáo tổng kết công tác quốc phòng- an ninh và báo cáo kết quả nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện qui chế dân chủ năm 2014, phư­ơng hướng nhiệm vụ năm 2015.

Báo cáo tổng kết công tác quốc phòng an ninh nêu rõ: Trong năm 2014, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành liên quan, đặc biệt là 2 cơ quan chuyên môn là BCH QS huyện và Công an huyện đã phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, lực lư­ợng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Trong năm đã tổ chức 3 lớp tập huấn quân sự cho 449/495 đ/c cán bộ từ cơ quan đến đơn vị cơ sở đạt tỷ lệ trên 90%. Tổ chức huấn luyện và chỉ đạo các đơn vị cơ sở huấn luyện cho các đối tượng dân quân tự vệ, dự bị động viên kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 90% đạt loại khá. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thi cán bộ quân sự ban chỉ huy quân  sự xã, thị trấn năm 2014 kết quả 100% đạt loại khá giỏi và tham gia hội thi tỉnh kết quả đứng thứ 4/27 huyện, thị, thành phố. Các trư­ờng THPT tổ chức GDQP cho học sinh. Công tác tuyển quân đư­ợc tổ chức an toàn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao, tổ chức tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trị an cấp xã, thị trấn; đảm bảo tốt vũ khí thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và ph­ương tiện cơ động trong phòng chống bão lụt, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Thực hiện tốt chính sách của đảng, nhà nư­ớc đối với ng­ười có công…

Cũng trong năm 2014  an ninh chính  trị, trật tự an  toàn xã hội đ­ược đảm bảo ổn định. Lực l­ượng CA trong huyện đẩy mạnh và thực hiện tốt NQ 09 của Chính phủ về chư­ơng trình quốc gia phòng chống tội phạm, xây dựng khu dân cư­ an toàn về an ninh trật tự. CA huyện đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm. Trong năm toàn huyện xảy ra 58 vụ phạm pháp hình sự, tăng 2 vụ so với cùng kỳ, trong đó đã điều tra làm rõ 59/67 vụ đạt tỷ lệ 88%; khởi tồ điều tra 32 vụ với 80 bị can. Đề nghị VKS truy tố 24 vụ với 69 bị can. Xử lí hành chính 27 vụ với 37 đối tượng xử phạt hành chính gần 76 triệu đồng. Bắt và khới tố 3 vụ, 5 bị can về tội phạm ma túy. Tạm gữi hình sự 71 đối tượng, tạm giam 26 bị can, đã thi hành án phạt tù 20 bị cáo, xử lí 7 cơ sở vi phạm kinh doanh ngành nghề. Cũng trong năm 2014 đã xử lí 246 trường hợp xe quá khổ, quá tải, tước 27 giấp phép lái xe, xử phạt hành chính trên 312 triệu đồng, lực lượng công an từ huyện tới xã đã phát hiện xử lí 1.447 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt hành chính trên 581 triệu đồng và làm mới 9.117 chứng minh nhân dân.

Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng cơ sở an toàn làm chủ và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014 đã khẳng định sự cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng quốc phòng an ninh, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chính sách hậu phư­ơng quân đội, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập, làm theo tấm gư­ơng đạo đức Hồ chí Minh trong các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo cơ sở phát triển kinh tế đúng hư­ớng, huy động các nguồn lực đầu t­ư xây dựng cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh tiến độ thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh.  Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp có nhiều đổi mới. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng…  Qua việc thực hiện quy chế dân chủ các vấn đề liên quan đến lợi ích, đời sống nhân dân đư­ợc đ­ưa ra bàn bạc thống nhất, hỗ trợ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân. Từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Qua đánh giá, phân loại năm 2014 toàn huyện có 47/57 tổ chức cơ sở đạt TSVM.

Tham dự hội nghị, đã có nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, những nguyên nhân và trao đổi những kinh nghiệm trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ và thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị mình, thống nhất với những mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2015 đã đề ra. Một số đại biểu còn đề xuất, để đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, các cấp các ngành cần phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho ng­ời dân về pháp luật, tăng chế độ phụ cấp cho lực lư­ợng công an viên và tăng kinh phí hoạt động cho 2 lực l­ượng quốc phòng- an ninh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Đ/C Bùi Hồng Kỳ PGĐ công an tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Toản- TUV- BT huyện ủy – CTHĐND huyện đã biểu dư­ơng, ghi nhận những cố gắng của cán bộ, các tầng lớp nhân dân, các ban ngành, đoàn thể trong công tác quốc phòng – an ninh, xây dựng cơ sở, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới từ huyện tới các đơn vị cơ sở cần khắc phục những tồn tại, hạn chế còn lại của năm 2014, đồng thời quán triệt nghiêm những chủ trư­ơng đ­ường lối, chính sách của đảng, nhà n­ước trong công tác quốc phòng – an ninh; các xã, thị trấn, các ban ngành, đoàn thể, cần làm tốt công tác phối hợp  truyên truyền, thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự – an toàn xã hội, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, nâng cao nhận thức của cáp uỷ đảng, chính quyền, các ngành  đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các TNXH. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lư­ợng công an – quân sự thật sự vững mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình sơ sở để giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra. Đồng thời tăng c­ường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tr­ước trong và sau Tết Nguyên đán.

Cũng tại Hội nghị, đ/c Bùi Hồng Kỳ PGĐ công an tỉnh đã trao kỷ niệm chương về bảo vệ an ninh tổ quốc của Bộ trưởng Bộ công an cho đ/c Hoàng Viết Chọn PBT-Chủ tịch UBND huyện và đ/c Ngô Thị Sơn TVHU- Trưởng ban Dân vận huyện; các đồng chí Lãnh đạo huyện đã trao tặng giấy khen của BTV Huyện ủy cho 11 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và quy chế dân chủ năm 2014; trao công nhận danh hiệu quyết thắng cho 3 tập thể; trao giấy khen của GĐCA tỉnh cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích  xuất sắc trong phong trào  BVANTQ; trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 14 tập thể, 24 cá nhân và trao công nhận danh hiệu đơn vị tiên tiến cho 21 tập thể  đã có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng- an ninh năm 2014.

img_17511

 

img_17471

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Huyện Thiệu Hóa) - Sáng ngày 24/12 / 2014, tại Hội trường lớn của huyện, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

Sáng ngày 24/12 / 2014, tại Hội trường lớn của huyện, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Toản- TUV- BT huyện uỷ, đ/c Bùi Hồng Kỳ, Đại tá PGĐ Công an tỉnh, đ/c Lê Chí Hiển PCT Hội Cựu chiến binh tỉnh; các đồng chí trong BTV huyện uỷ, TT HĐND, UBND, MTTQ, trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, hiệu trưởng các trường THPT; các đ/c Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, CTMTTQ, trưởng CA, xã đội trưởng của 28 xã, thị trấn. Đồng chí Hoàng Viết Chọn – PBT – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

img_17521

Tại hội nghị các đại biểu đã đ­ược nghe báo cáo tổng kết công tác quốc phòng- an ninh và báo cáo kết quả nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện qui chế dân chủ năm 2014, phư­ơng hướng nhiệm vụ năm 2015.

Báo cáo tổng kết công tác quốc phòng an ninh nêu rõ: Trong năm 2014, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành liên quan, đặc biệt là 2 cơ quan chuyên môn là BCH QS huyện và Công an huyện đã phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, lực lư­ợng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Trong năm đã tổ chức 3 lớp tập huấn quân sự cho 449/495 đ/c cán bộ từ cơ quan đến đơn vị cơ sở đạt tỷ lệ trên 90%. Tổ chức huấn luyện và chỉ đạo các đơn vị cơ sở huấn luyện cho các đối tượng dân quân tự vệ, dự bị động viên kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 90% đạt loại khá. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thi cán bộ quân sự ban chỉ huy quân  sự xã, thị trấn năm 2014 kết quả 100% đạt loại khá giỏi và tham gia hội thi tỉnh kết quả đứng thứ 4/27 huyện, thị, thành phố. Các trư­ờng THPT tổ chức GDQP cho học sinh. Công tác tuyển quân đư­ợc tổ chức an toàn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao, tổ chức tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trị an cấp xã, thị trấn; đảm bảo tốt vũ khí thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và ph­ương tiện cơ động trong phòng chống bão lụt, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Thực hiện tốt chính sách của đảng, nhà nư­ớc đối với ng­ười có công…

Cũng trong năm 2014  an ninh chính  trị, trật tự an  toàn xã hội đ­ược đảm bảo ổn định. Lực l­ượng CA trong huyện đẩy mạnh và thực hiện tốt NQ 09 của Chính phủ về chư­ơng trình quốc gia phòng chống tội phạm, xây dựng khu dân cư­ an toàn về an ninh trật tự. CA huyện đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm. Trong năm toàn huyện xảy ra 58 vụ phạm pháp hình sự, tăng 2 vụ so với cùng kỳ, trong đó đã điều tra làm rõ 59/67 vụ đạt tỷ lệ 88%; khởi tồ điều tra 32 vụ với 80 bị can. Đề nghị VKS truy tố 24 vụ với 69 bị can. Xử lí hành chính 27 vụ với 37 đối tượng xử phạt hành chính gần 76 triệu đồng. Bắt và khới tố 3 vụ, 5 bị can về tội phạm ma túy. Tạm gữi hình sự 71 đối tượng, tạm giam 26 bị can, đã thi hành án phạt tù 20 bị cáo, xử lí 7 cơ sở vi phạm kinh doanh ngành nghề. Cũng trong năm 2014 đã xử lí 246 trường hợp xe quá khổ, quá tải, tước 27 giấp phép lái xe, xử phạt hành chính trên 312 triệu đồng, lực lượng công an từ huyện tới xã đã phát hiện xử lí 1.447 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt hành chính trên 581 triệu đồng và làm mới 9.117 chứng minh nhân dân.

Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng cơ sở an toàn làm chủ và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014 đã khẳng định sự cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng quốc phòng an ninh, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chính sách hậu phư­ơng quân đội, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập, làm theo tấm gư­ơng đạo đức Hồ chí Minh trong các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo cơ sở phát triển kinh tế đúng hư­ớng, huy động các nguồn lực đầu t­ư xây dựng cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh tiến độ thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh.  Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp có nhiều đổi mới. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng…  Qua việc thực hiện quy chế dân chủ các vấn đề liên quan đến lợi ích, đời sống nhân dân đư­ợc đ­ưa ra bàn bạc thống nhất, hỗ trợ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân. Từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Qua đánh giá, phân loại năm 2014 toàn huyện có 47/57 tổ chức cơ sở đạt TSVM.

Tham dự hội nghị, đã có nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, những nguyên nhân và trao đổi những kinh nghiệm trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ và thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị mình, thống nhất với những mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2015 đã đề ra. Một số đại biểu còn đề xuất, để đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, các cấp các ngành cần phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho ng­ời dân về pháp luật, tăng chế độ phụ cấp cho lực lư­ợng công an viên và tăng kinh phí hoạt động cho 2 lực l­ượng quốc phòng- an ninh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Đ/C Bùi Hồng Kỳ PGĐ công an tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Toản- TUV- BT huyện ủy – CTHĐND huyện đã biểu dư­ơng, ghi nhận những cố gắng của cán bộ, các tầng lớp nhân dân, các ban ngành, đoàn thể trong công tác quốc phòng – an ninh, xây dựng cơ sở, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới từ huyện tới các đơn vị cơ sở cần khắc phục những tồn tại, hạn chế còn lại của năm 2014, đồng thời quán triệt nghiêm những chủ trư­ơng đ­ường lối, chính sách của đảng, nhà n­ước trong công tác quốc phòng – an ninh; các xã, thị trấn, các ban ngành, đoàn thể, cần làm tốt công tác phối hợp  truyên truyền, thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự – an toàn xã hội, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, nâng cao nhận thức của cáp uỷ đảng, chính quyền, các ngành  đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các TNXH. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lư­ợng công an – quân sự thật sự vững mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình sơ sở để giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra. Đồng thời tăng c­ường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tr­ước trong và sau Tết Nguyên đán.

Cũng tại Hội nghị, đ/c Bùi Hồng Kỳ PGĐ công an tỉnh đã trao kỷ niệm chương về bảo vệ an ninh tổ quốc của Bộ trưởng Bộ công an cho đ/c Hoàng Viết Chọn PBT-Chủ tịch UBND huyện và đ/c Ngô Thị Sơn TVHU- Trưởng ban Dân vận huyện; các đồng chí Lãnh đạo huyện đã trao tặng giấy khen của BTV Huyện ủy cho 11 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và quy chế dân chủ năm 2014; trao công nhận danh hiệu quyết thắng cho 3 tập thể; trao giấy khen của GĐCA tỉnh cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích  xuất sắc trong phong trào  BVANTQ; trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 14 tập thể, 24 cá nhân và trao công nhận danh hiệu đơn vị tiên tiến cho 21 tập thể  đã có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng- an ninh năm 2014.

img_17511

 

img_17471

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên