Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002-2017. | Tháng Mười 11, 2017

(Chính trị) - Ngày 27/9/2017, tại Trung tâm Hội nghị 25B, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002-2017.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Quyết Thắng – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; Lê Thị Thìn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa); lãnh đạo các sở, ngành, Tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, các huyện, thành phố.

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002-2017.
Quang cảnh Hội nghị.

Sau 15 năm thực hiện tín dụng chính sách ưu đãi, từ 3 chương trình tín dụng triển khai tại thời điểm năm 2002, đến nay NHCSXH Thanh Hóa đã triển khai cho vay thêm 16 chương trình tín dụng chính sách mới. Đến nay, tổng dư nợ 19 chương trình tín dụng chính sách đạt gần 8.176 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt 22,2 nghìn tỷ đồng, với 1.635 nghìn lượt khách hàng được vay vốn. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bình quân giai đoạn 2002-2017 là 11,5% năm; doanh số thu nợ đạt 2.989,3 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được tập trung cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, trong đó hơn 95% dư nợ tín dụng chính sách được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giáo dục và đào tạo; chú trọng ưu tiên tập trung vốn cho vay hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tạo điều kiện để các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002-2017.

Đồng chí Dương Quyết Thắng – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam

phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh  trong việc triển khai chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Thanh Hóa là một trong số ít các tỉnh thực hiện 100% các chương trình ưu đãi của Chính phủ, nhiều năm liền là một trong những địa phương dẫn đầu trong các phong trào thi đua, hoạt động nghiệp vụ tín dụng chính sách trên toàn quốc. Để thực hiện tốt hơn nữa tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, đồng chí Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam đề nghị NHCSXH Thanh Hóa tham mưu cho các địa phương rà soát lại hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách cụ thể để có kế hoạch tăng trưởng tín dụng một cách phù hợp. Đồng thời tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương bổ sung nguồn vốn cho vay để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và các chính sách xã hội khác trên địa bàn đạt hiệu quả…

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002-2017.

Đồng chí Lê Thị Thìn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH Thanh Hóa

 phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thìn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH Thanh Hóa nhấn mạnh, công tác bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ quan trọng mà các Đảng bộ, chính quyền các cấp của tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm. Vì vậy, nguồn vốn tín dụng chính sách được mở rộng đến các đối tượng đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, vùng đặc biệt khó khăn vươn lên, tạo diện mạo mới cho nhiều địa phương. Đây là động lực quan trọng để cả hệ thống chính trị và hệ thống NHCSXH phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ. Để đẩy mạnh phát triển sản xuất, việc tập trung cho vay có vai trò quyết định. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, NHCSXH Việt Nam tiếp tục quan tâm nguồn vốn cao hơn để bảo đảm tăng trưởng, tạo điều kiện để hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn… Các tổ chức chính trị- xã hội tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với NHCSXH để nâng cao chất lượng tín dụng; lồng ghép các chương trình khuyến nông, bồi dưỡng kiến thức cho người vay vốn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện tốt việc điều tra, rà soát thống kê hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác kịp thời, trung thực, khách quan, đúng đối tượng. Đồng thời, các ngành, địa phương quan tâm tăng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương hàng năm để ủy thác cho NHCSXH tỉnh bổ sung vào nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002-2017.

Đồng chí Lê Thị Thìn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH Thanh Hóa

 trao tặng Bức trướng của UBND tỉnh cho Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh.

Nhân dịp này, Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh đã được trao tặng Bức trướng của UBND tỉnh mang dòng chữ "Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn chính sách vì mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh"; 81 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích góp phần thực hiện tốt tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2002-2017./.

 

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - Ngày 27/9/2017, tại Trung tâm Hội nghị 25B, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002-2017.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Quyết Thắng – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; Lê Thị Thìn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa); lãnh đạo các sở, ngành, Tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, các huyện, thành phố.

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002-2017.
Quang cảnh Hội nghị.

Sau 15 năm thực hiện tín dụng chính sách ưu đãi, từ 3 chương trình tín dụng triển khai tại thời điểm năm 2002, đến nay NHCSXH Thanh Hóa đã triển khai cho vay thêm 16 chương trình tín dụng chính sách mới. Đến nay, tổng dư nợ 19 chương trình tín dụng chính sách đạt gần 8.176 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt 22,2 nghìn tỷ đồng, với 1.635 nghìn lượt khách hàng được vay vốn. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bình quân giai đoạn 2002-2017 là 11,5% năm; doanh số thu nợ đạt 2.989,3 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được tập trung cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, trong đó hơn 95% dư nợ tín dụng chính sách được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giáo dục và đào tạo; chú trọng ưu tiên tập trung vốn cho vay hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tạo điều kiện để các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002-2017.

Đồng chí Dương Quyết Thắng – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam

phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh  trong việc triển khai chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Thanh Hóa là một trong số ít các tỉnh thực hiện 100% các chương trình ưu đãi của Chính phủ, nhiều năm liền là một trong những địa phương dẫn đầu trong các phong trào thi đua, hoạt động nghiệp vụ tín dụng chính sách trên toàn quốc. Để thực hiện tốt hơn nữa tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, đồng chí Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam đề nghị NHCSXH Thanh Hóa tham mưu cho các địa phương rà soát lại hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách cụ thể để có kế hoạch tăng trưởng tín dụng một cách phù hợp. Đồng thời tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương bổ sung nguồn vốn cho vay để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và các chính sách xã hội khác trên địa bàn đạt hiệu quả…

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002-2017.

Đồng chí Lê Thị Thìn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH Thanh Hóa

 phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thìn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH Thanh Hóa nhấn mạnh, công tác bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ quan trọng mà các Đảng bộ, chính quyền các cấp của tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm. Vì vậy, nguồn vốn tín dụng chính sách được mở rộng đến các đối tượng đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, vùng đặc biệt khó khăn vươn lên, tạo diện mạo mới cho nhiều địa phương. Đây là động lực quan trọng để cả hệ thống chính trị và hệ thống NHCSXH phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ. Để đẩy mạnh phát triển sản xuất, việc tập trung cho vay có vai trò quyết định. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, NHCSXH Việt Nam tiếp tục quan tâm nguồn vốn cao hơn để bảo đảm tăng trưởng, tạo điều kiện để hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn… Các tổ chức chính trị- xã hội tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với NHCSXH để nâng cao chất lượng tín dụng; lồng ghép các chương trình khuyến nông, bồi dưỡng kiến thức cho người vay vốn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện tốt việc điều tra, rà soát thống kê hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác kịp thời, trung thực, khách quan, đúng đối tượng. Đồng thời, các ngành, địa phương quan tâm tăng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương hàng năm để ủy thác cho NHCSXH tỉnh bổ sung vào nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002-2017.

Đồng chí Lê Thị Thìn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH Thanh Hóa

 trao tặng Bức trướng của UBND tỉnh cho Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh.

Nhân dịp này, Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh đã được trao tặng Bức trướng của UBND tỉnh mang dòng chữ "Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn chính sách vì mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh"; 81 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích góp phần thực hiện tốt tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2002-2017./.

 

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên