Hội nghị giao ban bàn biện pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 và đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. | Tháng Bảy 10, 2017

(Chính trị) - Sáng ngày 04/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì Hội nghị giao ban bàn biện pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền, Ngô Văn Tuấn; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội cơ bản được phân loại thành 3 nhóm: Nhóm có khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch có 19 chỉ tiêu gồm: Sản lượng lương thực, tổng giá trị xuất khẩu, tỷ lệ số xã đạt chuẩn Nông thôn mới… Nhóm có khả năng hoàn thành kế hoạch nhưng phải phấn đấu cao có 3 chỉ tiêu, gồm: Thu ngân sách Nhà nước (đạt 41% dự toán), huy động vốn đầu tư phát triển (đạt 43,8%) và chỉ tiêu phát triển DN. Nhóm khó hoàn thành kế hoạch gồm 3 chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người, cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP.

Hội nghị giao ban bàn biện pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, hỗ trợ phát triển DN đã được các cấp, các ngành quan tâm. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực cho DN phát triển sản xuất. Với 1.196 DN đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành 40% chỉ tiêu đề ra. Tổng số vốn điều lệ đăng ký đạt 7.386 tỷ đồng, tăng 41,3% so với cùng kỳ. Vốn điều lệ đăng ký bình quân/1DN đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 36 % so với cùng kỳ.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng khẳng định, mặc dù khó khăn, thách thức là rất lớn nhưng phải quyết tâm phấn đấu khắc phục để đạt mục tiêu tăng trưởng 9,05% trở lên. Để đạt được điều đó, đồng chí giao các sở, ngành, địa phương phát huy mọi nguồn lực, thực hiện tối đa các giải pháp, thúc đẩy tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực.

Một là, cần tập trung chỉ đạo sản xuất vụ thu mùa, vụ đông; đẩy mạnh chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các cây trồng khác. Làm tốt công tác phòng tránh thiên tai, dịch bệnh. Hỗ trợ ổn định sản xuất, chăn nuôi lợn. Tập trung thực hiện kế hoạch trồng rừng, chế biến lâm sản. Phấn đấu giữ ổn định đà tăng trưởng trong nông nghiệp.

Hai là, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án công nghiệp đang đầu tư xây dựng sớm có sản phẩm. Khuyến khích các DN đang có sản phẩm tiêu thụ trong nước, xuất khẩu tốt, đẩy mạnh sản xuất. Xây dựng phương án cấp điện bảo đảm phục vụ sản xuất. Nghiên cứu các chính sách kích cầu tiêu dùng. Đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, đồng thời hỗ trợ DN, chuẩn bị các điều kiện khởi công các dự án đã đăng ký tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017. Đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách…

Hội nghị giao ban bàn biện pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại Hội nghị.

Ba là, nhanh chóng đưa hệ thống cảng nước sâu Nghi Sơn vào vận hành; đốc thúc hoàn thành kế hoạch mở thêm đường bay mới; nghiên cứu kích cầu sản phẩm hàng tiêu dùng và các giải pháp kéo dài mùa du lịch hè.

Bốn là, tập trung làm rõ những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển DN. Trong đó rà soát lại công tác kiểm tra đối với sản xuất tại các hộ kinh doanh cá thể. Ngành thuế nghiên cứu có giải pháp ổn định tình hình thu thuế đối với DN trong những năm đầu thành lập DN. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, mục tiêu của phát triển DN là tạo chuyển biến về chất trong hoạt động của DN. Khuyến khích, hỗ trợ DN dần mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Các ngành, địa phương cần tăng cường truyên truyền để người dân thấy được những lợi ích khi thành lâp DN. Tổ chức các khóa đào tạo tập huấn khởi nghiệp có hiệu quả và các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên.

Năm là, đốc thúc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; đồng chí giao nhiệm vụ cho các địa phương phải cam kết đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án trên địa bàn mình phụ trách và sáu là, đẩy mạnh cải cách hơn nữa về thủ tục hành chính.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - Sáng ngày 04/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì Hội nghị giao ban bàn biện pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền, Ngô Văn Tuấn; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội cơ bản được phân loại thành 3 nhóm: Nhóm có khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch có 19 chỉ tiêu gồm: Sản lượng lương thực, tổng giá trị xuất khẩu, tỷ lệ số xã đạt chuẩn Nông thôn mới… Nhóm có khả năng hoàn thành kế hoạch nhưng phải phấn đấu cao có 3 chỉ tiêu, gồm: Thu ngân sách Nhà nước (đạt 41% dự toán), huy động vốn đầu tư phát triển (đạt 43,8%) và chỉ tiêu phát triển DN. Nhóm khó hoàn thành kế hoạch gồm 3 chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người, cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP.

Hội nghị giao ban bàn biện pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, hỗ trợ phát triển DN đã được các cấp, các ngành quan tâm. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực cho DN phát triển sản xuất. Với 1.196 DN đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành 40% chỉ tiêu đề ra. Tổng số vốn điều lệ đăng ký đạt 7.386 tỷ đồng, tăng 41,3% so với cùng kỳ. Vốn điều lệ đăng ký bình quân/1DN đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 36 % so với cùng kỳ.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng khẳng định, mặc dù khó khăn, thách thức là rất lớn nhưng phải quyết tâm phấn đấu khắc phục để đạt mục tiêu tăng trưởng 9,05% trở lên. Để đạt được điều đó, đồng chí giao các sở, ngành, địa phương phát huy mọi nguồn lực, thực hiện tối đa các giải pháp, thúc đẩy tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực.

Một là, cần tập trung chỉ đạo sản xuất vụ thu mùa, vụ đông; đẩy mạnh chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các cây trồng khác. Làm tốt công tác phòng tránh thiên tai, dịch bệnh. Hỗ trợ ổn định sản xuất, chăn nuôi lợn. Tập trung thực hiện kế hoạch trồng rừng, chế biến lâm sản. Phấn đấu giữ ổn định đà tăng trưởng trong nông nghiệp.

Hai là, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án công nghiệp đang đầu tư xây dựng sớm có sản phẩm. Khuyến khích các DN đang có sản phẩm tiêu thụ trong nước, xuất khẩu tốt, đẩy mạnh sản xuất. Xây dựng phương án cấp điện bảo đảm phục vụ sản xuất. Nghiên cứu các chính sách kích cầu tiêu dùng. Đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, đồng thời hỗ trợ DN, chuẩn bị các điều kiện khởi công các dự án đã đăng ký tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017. Đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách…

Hội nghị giao ban bàn biện pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại Hội nghị.

Ba là, nhanh chóng đưa hệ thống cảng nước sâu Nghi Sơn vào vận hành; đốc thúc hoàn thành kế hoạch mở thêm đường bay mới; nghiên cứu kích cầu sản phẩm hàng tiêu dùng và các giải pháp kéo dài mùa du lịch hè.

Bốn là, tập trung làm rõ những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển DN. Trong đó rà soát lại công tác kiểm tra đối với sản xuất tại các hộ kinh doanh cá thể. Ngành thuế nghiên cứu có giải pháp ổn định tình hình thu thuế đối với DN trong những năm đầu thành lập DN. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, mục tiêu của phát triển DN là tạo chuyển biến về chất trong hoạt động của DN. Khuyến khích, hỗ trợ DN dần mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Các ngành, địa phương cần tăng cường truyên truyền để người dân thấy được những lợi ích khi thành lâp DN. Tổ chức các khóa đào tạo tập huấn khởi nghiệp có hiệu quả và các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên.

Năm là, đốc thúc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; đồng chí giao nhiệm vụ cho các địa phương phải cam kết đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án trên địa bàn mình phụ trách và sáu là, đẩy mạnh cải cách hơn nữa về thủ tục hành chính.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên