Hội nghị giao ban bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công năm 2017. | Tháng Bảy 10, 2017

(Chính trị) - Chiều ngày 04/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì Hội nghị giao ban bàn biện pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Theo báo cáo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ các dự án, như: Cải cách thủ tục hành chính; bồi thường giải phóng mặt bằng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước lĩnh vực đầu tư công; tổ chức gặp mặt, đối thoại DN để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để thi công các dự án. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh ta đã khởi công một số dự án lớn. Giá trị khối lượng thực hiện của các dự án đạt 3.041 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch. Tình hình giải ngân đến ngày 30-6 đạt 2.607 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch.

Hội nghị giao ban bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công năm 2017.
Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Tuy nhiên, tình hình thực hiện các dự án đầu tư công vẫn tồn tại những hạn chế, như: Công tác thực hiện dự án một số chương trình, dự án còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số dự án vẫn còn vướng mắc; một số dự án có số dư vốn tạm ứng kéo dài nhiều năm nhưng tiến độ hoàn ứng chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, đầu tư công là lĩnh vực then chốt đối với vấn đề tăng tưởng của tỉnh. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công sẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng đề ra trong năm 2017. Đồng chí yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương cần tích cực, tập trung quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện và giải ngân dự án.

Hội nghị giao ban bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công năm 2017.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh; với các dự án chưa đăng ký mời thầu, phải giảm thiểu thời gian tư vấn, thẩm định. Các dự án đã được giao vốn đầu tư từ đầu năm 2017 phải tiến hành khởi công trước 30/8/2017. Các dự án còn lại trong năm 2017 phải tiến hành khởi công trước 30/9/2017. Những dự án chậm tiến độ khởi công sẽ đưa vào diện xem xét mời thầu lại.

Về công tác giải ngân vốn, đối với các dự án chuyển tiếp từ những năm trước sang năm 2017, đồng chí yêu cầu đến 31/8/2017 phải tiến hành giải ngân 70%  vốn trở lên. Đối với các dự án mới khởi công, phải tiến hành giải ngân 30% vốn trở lên trước 5/10/2017. Với các dự án gặp khó khăn, đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư phải có đề xuất kiến nghị lên cấp trên về việc tháo gỡ khó khăn trước 15/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ thẩm định, xem xét lại các dự án này, báo cáo lại UBND tỉnh xem xét trước 15/8/2017.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng giao các địa phương căn cứ vào hợp đồng xây lắp để yêu cầu các chủ đầu tư ký cam kết tiến độ thực hiện dự án. Các chủ đầu tư phải thống nhất với các nhà thầu về tiến độ từng hợp phần cụ thể. Đồng thời, các địa phương phải cam kết với chủ thầu về tiến độ giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án đã được giao vốn, phải ưu tiên dành đủ vốn cho giải phóng mặt bằng trước, sau đó mới đến vốn xây lắp. Đối với các dự án có dư vốn ứng lớn, các chủ đầu tư phải có trách nhiệm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và có hình thức xử lý đối với các nhà thầu vi phạm hợp đồng.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Chính trị) - Chiều ngày 04/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì Hội nghị giao ban bàn biện pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Theo báo cáo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ các dự án, như: Cải cách thủ tục hành chính; bồi thường giải phóng mặt bằng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước lĩnh vực đầu tư công; tổ chức gặp mặt, đối thoại DN để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để thi công các dự án. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh ta đã khởi công một số dự án lớn. Giá trị khối lượng thực hiện của các dự án đạt 3.041 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch. Tình hình giải ngân đến ngày 30-6 đạt 2.607 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch.

Hội nghị giao ban bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công năm 2017.
Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Tuy nhiên, tình hình thực hiện các dự án đầu tư công vẫn tồn tại những hạn chế, như: Công tác thực hiện dự án một số chương trình, dự án còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số dự án vẫn còn vướng mắc; một số dự án có số dư vốn tạm ứng kéo dài nhiều năm nhưng tiến độ hoàn ứng chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, đầu tư công là lĩnh vực then chốt đối với vấn đề tăng tưởng của tỉnh. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công sẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng đề ra trong năm 2017. Đồng chí yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương cần tích cực, tập trung quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện và giải ngân dự án.

Hội nghị giao ban bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công năm 2017.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh; với các dự án chưa đăng ký mời thầu, phải giảm thiểu thời gian tư vấn, thẩm định. Các dự án đã được giao vốn đầu tư từ đầu năm 2017 phải tiến hành khởi công trước 30/8/2017. Các dự án còn lại trong năm 2017 phải tiến hành khởi công trước 30/9/2017. Những dự án chậm tiến độ khởi công sẽ đưa vào diện xem xét mời thầu lại.

Về công tác giải ngân vốn, đối với các dự án chuyển tiếp từ những năm trước sang năm 2017, đồng chí yêu cầu đến 31/8/2017 phải tiến hành giải ngân 70%  vốn trở lên. Đối với các dự án mới khởi công, phải tiến hành giải ngân 30% vốn trở lên trước 5/10/2017. Với các dự án gặp khó khăn, đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư phải có đề xuất kiến nghị lên cấp trên về việc tháo gỡ khó khăn trước 15/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ thẩm định, xem xét lại các dự án này, báo cáo lại UBND tỉnh xem xét trước 15/8/2017.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng giao các địa phương căn cứ vào hợp đồng xây lắp để yêu cầu các chủ đầu tư ký cam kết tiến độ thực hiện dự án. Các chủ đầu tư phải thống nhất với các nhà thầu về tiến độ từng hợp phần cụ thể. Đồng thời, các địa phương phải cam kết với chủ thầu về tiến độ giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án đã được giao vốn, phải ưu tiên dành đủ vốn cho giải phóng mặt bằng trước, sau đó mới đến vốn xây lắp. Đối với các dự án có dư vốn ứng lớn, các chủ đầu tư phải có trách nhiệm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và có hình thức xử lý đối với các nhà thầu vi phạm hợp đồng.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên