Hội Cựu chiến binh huyện Thường Xuân chung tay xây dựng nông thôn mới | Tháng Tám 1, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Những năm qua, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, toàn diện, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thường Xuân đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương.

Hội CCB huyện chỉ đạo các cơ sở hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chung tay xây dựng NTM như: Tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động, tiền của để xây dựng các công trình nhà văn hóa, làm đường giao thông thôn, xóm, kênh mương nội đồng phục vụ nhu cầu sản xuất và đi lại của nhân dân. Trong giai đoạn 2011-2016, các cơ sở hội CCB trong huyện đã cùng nhân dân các xã làm được 45,5 km đường liên thôn; 39 km đường ngõ, xóm; 40 km đường giao thông, kênh mương. Đồng thời, toàn hội đã quyên góp được 7,450 tỷ đồng và 1.184 hộ gia đình CCB đã hiến 22.040m3 đất cho các công trình NTM. Ngoài ra, hội CCB huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ sở hội làm tốt công tác quản lý các tuyến đường CCB tự quản, tham gia làm vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm… Những việc làm thiết thực của Hội CCB huyện Thường Xuân đã góp phần vào kết quả chung của chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Thường Xuân.
. Cầm Lê
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Những năm qua, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, toàn diện, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thường Xuân đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương.

Hội CCB huyện chỉ đạo các cơ sở hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chung tay xây dựng NTM như: Tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động, tiền của để xây dựng các công trình nhà văn hóa, làm đường giao thông thôn, xóm, kênh mương nội đồng phục vụ nhu cầu sản xuất và đi lại của nhân dân. Trong giai đoạn 2011-2016, các cơ sở hội CCB trong huyện đã cùng nhân dân các xã làm được 45,5 km đường liên thôn; 39 km đường ngõ, xóm; 40 km đường giao thông, kênh mương. Đồng thời, toàn hội đã quyên góp được 7,450 tỷ đồng và 1.184 hộ gia đình CCB đã hiến 22.040m3 đất cho các công trình NTM. Ngoài ra, hội CCB huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ sở hội làm tốt công tác quản lý các tuyến đường CCB tự quản, tham gia làm vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm… Những việc làm thiết thực của Hội CCB huyện Thường Xuân đã góp phần vào kết quả chung của chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Thường Xuân.
. Cầm Lê
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên