Hòa Bình: Đại hội Hội khuyến học huyện Cao Phong lần thứ IV | Tháng Bảy 11, 2017

(Giáo dục) - Dân trí Ngày 11/7, Hội Khuyến học huyện Cao Phong (Hòa Bình) tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự có ông Quách Thế Tản - Đại biểu Quốc hội Khóa 14 , Phó Chủ tịch Hội Khuyến Học Việt Nam; Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Hòa Bình cùng Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Cao Phong.

Đại hội là sự kiện quan trọng trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Đại hội lần này đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khuyến học huyện lần thứ III nhiệm kỳ 2012 – 2017; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong 5 năm tới.

Hòa Bình: Đại hội Hội khuyến học huyện Cao Phong lần thứ IV
Các em học sinh thị trấn Cao Phong đến chúc mừng Đại hội.

Sau 5 năm phấn đấu và trưởng thành, Hội Khuyến học huyện Cao Phong đã thực sự trở thành một tổ chức xã hội đặc thù, một tổ chức quần chúng sâu rộng có mặt tại 100% xã, thị trấn, 100% xóm bản, khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học với 10.320 viên chiếm 24 dân số toàn huyện; Với 4.50 đình hiếu học, 22 dòng họ hiếu học, 93 cộng đồng khuyến học.

Trung tâm Học tập cộng đồng đã được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động ở 100% xã,, thị trấn; 100% các cấp hội có quỹ khuyến học để cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, đỡ đầu học sinh, sinh viên nghèo hiếu học,

Tuy nhiên, hiện nay phong trào giáo dục huyện Cao Phong đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn đòi hỏi những người làm công tác khuyến học phải chung tay cùng ngành giáo dục quan tâm và nỗ lực phấn đấu để góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước.

Hòa Bình: Đại hội Hội khuyến học huyện Cao Phong lần thứ IV
Quang cảnh Đại hội.

Đại hội IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ đánh dấu một thời kỳ mới – giai đoạn xây dựng Xã hội học tập. Thời gian 5 năm tới của nhiệm kỳ cũng chính là thời gian Hội Khuyến học huyện Cao Phong triển khai giai đoạn 2 Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 38 của UBND huyện Cao Phong.

Là một huyện còn nhiều khó khăn, song với tinh thần thi đua, thi đua liên tục, phát huy truyền thống hiếu học, truyền thống vượt khó đi lên của nhân dân các dân tộc trong huyện công cuộc xây dựng xã hội học tập từ cơ sở trong thời gian tới sẽ đạt được những thành tựu quan trọng góp phần xây dựng cả một xã hội học tập.

Về dự đại hội, ông Quách Thế Tản – Phó Chủ tịch Hội Khuyến Học Việt Nam đánh giá cao Đại hội và tinh thần hoạt động hiệu quả của ban chấp hành Hội khuyến huyện Cao Phong khóa III 2012 -2017. Phó Chủ tịch Trung ương Hội mong muốn, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội Khuyến học huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình sẽ đánh dấu một thời kỳ mới – giai đoạn xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đàm Quang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Giáo dục) - Dân trí Ngày 11/7, Hội Khuyến học huyện Cao Phong (Hòa Bình) tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự có ông Quách Thế Tản - Đại biểu Quốc hội Khóa 14 , Phó Chủ tịch Hội Khuyến Học Việt Nam; Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Hòa Bình cùng Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Cao Phong.

Đại hội là sự kiện quan trọng trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Đại hội lần này đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khuyến học huyện lần thứ III nhiệm kỳ 2012 – 2017; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong 5 năm tới.

Hòa Bình: Đại hội Hội khuyến học huyện Cao Phong lần thứ IV
Các em học sinh thị trấn Cao Phong đến chúc mừng Đại hội.

Sau 5 năm phấn đấu và trưởng thành, Hội Khuyến học huyện Cao Phong đã thực sự trở thành một tổ chức xã hội đặc thù, một tổ chức quần chúng sâu rộng có mặt tại 100% xã, thị trấn, 100% xóm bản, khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học với 10.320 viên chiếm 24 dân số toàn huyện; Với 4.50 đình hiếu học, 22 dòng họ hiếu học, 93 cộng đồng khuyến học.

Trung tâm Học tập cộng đồng đã được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động ở 100% xã,, thị trấn; 100% các cấp hội có quỹ khuyến học để cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, đỡ đầu học sinh, sinh viên nghèo hiếu học,

Tuy nhiên, hiện nay phong trào giáo dục huyện Cao Phong đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn đòi hỏi những người làm công tác khuyến học phải chung tay cùng ngành giáo dục quan tâm và nỗ lực phấn đấu để góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước.

Hòa Bình: Đại hội Hội khuyến học huyện Cao Phong lần thứ IV
Quang cảnh Đại hội.

Đại hội IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ đánh dấu một thời kỳ mới – giai đoạn xây dựng Xã hội học tập. Thời gian 5 năm tới của nhiệm kỳ cũng chính là thời gian Hội Khuyến học huyện Cao Phong triển khai giai đoạn 2 Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 38 của UBND huyện Cao Phong.

Là một huyện còn nhiều khó khăn, song với tinh thần thi đua, thi đua liên tục, phát huy truyền thống hiếu học, truyền thống vượt khó đi lên của nhân dân các dân tộc trong huyện công cuộc xây dựng xã hội học tập từ cơ sở trong thời gian tới sẽ đạt được những thành tựu quan trọng góp phần xây dựng cả một xã hội học tập.

Về dự đại hội, ông Quách Thế Tản – Phó Chủ tịch Hội Khuyến Học Việt Nam đánh giá cao Đại hội và tinh thần hoạt động hiệu quả của ban chấp hành Hội khuyến huyện Cao Phong khóa III 2012 -2017. Phó Chủ tịch Trung ương Hội mong muốn, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội Khuyến học huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình sẽ đánh dấu một thời kỳ mới – giai đoạn xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đàm Quang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên