Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ở các xã ven biển | Tháng Mười Một 11, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ở các xã ven biển tỉnh giai đoạn 2018 – 2020, do Hội LHPN tỉnh chủ trì thực hiện.

Theo đó, giai đoạn 2018 – 2020 sẽ hỗ trợ hơn 11,488 tỷ đồng từ kinh phí sự nghiệp môi trường, kinh phí xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn xã hội hóa để tuyên truyền, tập huấn kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường,  xây mới, sửa chữa 10.000 nhà tiêu hợp vệ sinh đạt chuẩn của Bộ Y tế cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ chính sách tại 50 xã, phường thuộc 6 huyện, thành phố ven biển gồm Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia. Thông qua thực hiện đề án nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, thay đổi thói quen vệ sinh, giúp người dân nông thôn giảm ô nhiễm môi trường và các bệnh lây nhiễm qua nguồn nước; đồng thời góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
.Việt Linh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ở các xã ven biển tỉnh giai đoạn 2018 – 2020, do Hội LHPN tỉnh chủ trì thực hiện.

Theo đó, giai đoạn 2018 – 2020 sẽ hỗ trợ hơn 11,488 tỷ đồng từ kinh phí sự nghiệp môi trường, kinh phí xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn xã hội hóa để tuyên truyền, tập huấn kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường,  xây mới, sửa chữa 10.000 nhà tiêu hợp vệ sinh đạt chuẩn của Bộ Y tế cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ chính sách tại 50 xã, phường thuộc 6 huyện, thành phố ven biển gồm Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia. Thông qua thực hiện đề án nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, thay đổi thói quen vệ sinh, giúp người dân nông thôn giảm ô nhiễm môi trường và các bệnh lây nhiễm qua nguồn nước; đồng thời góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
.Việt Linh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên