Hỗ trợ tiền và muối cho các hộ nghèo vùng khó khăn | Tháng Chín 23, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102/QĐ-TTg của Chính phủ, trong 2 năm (2015 và 2016), tỉnh ta đã thực hiện hỗ trợ trực tiếp đến 524.091 nhân khẩu thuộc các hộ nghèo vùng khó khăn.

Trong đó, cấp hơn 1.777 tấn muối i-ốt, bột canh; cấp trên 33,973 tỷ đồng tiền mặt đến các đối tượng được thụ hưởng.

Trong năm 2017, tỉnh đã bố trí hơn 21,708 tỷ đồng để các địa phương triển khai cấp tiền, hiện vật đến 226.377 nhân khẩu thuộc hộ nghèo vùng khó khăn trong diện được thụ hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp. Trong đó, cấp bằng tiền mặt hơn 15,016 tỷ đồng và cấp muối i-ốt, bột canh, tương đương hơn 5,887 tỷ đồng. Đến tháng  9, các địa phương đã triển khai cấp muối i-ốt, bột canh đạt 70% kế hoạch và đang phê duyệt kinh phí để cấp tiền mặt đến các đối tượng được thụ hưởng.

.Thụy Châu
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102/QĐ-TTg của Chính phủ, trong 2 năm (2015 và 2016), tỉnh ta đã thực hiện hỗ trợ trực tiếp đến 524.091 nhân khẩu thuộc các hộ nghèo vùng khó khăn.

Trong đó, cấp hơn 1.777 tấn muối i-ốt, bột canh; cấp trên 33,973 tỷ đồng tiền mặt đến các đối tượng được thụ hưởng.

Trong năm 2017, tỉnh đã bố trí hơn 21,708 tỷ đồng để các địa phương triển khai cấp tiền, hiện vật đến 226.377 nhân khẩu thuộc hộ nghèo vùng khó khăn trong diện được thụ hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp. Trong đó, cấp bằng tiền mặt hơn 15,016 tỷ đồng và cấp muối i-ốt, bột canh, tương đương hơn 5,887 tỷ đồng. Đến tháng  9, các địa phương đã triển khai cấp muối i-ốt, bột canh đạt 70% kế hoạch và đang phê duyệt kinh phí để cấp tiền mặt đến các đối tượng được thụ hưởng.

.Thụy Châu
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên