Hỗ trợ thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh | Tháng Mười 21, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 17-10 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh; căn cứ kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban 3 trực (Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh) ngày 20-10 và để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, giúp nhân dân sớm trở lại ổn định đời sống, ngày 20-10, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 12845/UBND-THKH về việc hỗ trợ thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10 năm 2017. Trong đó, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung.


Về hỗ trợ người chết, cấp tỉnh, mức hỗ trợ 10 triệu đồng đối với gia đình có người chết; Cấp huyện, mức hỗ trợ 5,4 triệu đồng đối với gia đình có người chết. Về hỗ trợ người bị mất tích, cấp tỉnh, m
ức hỗ trợ 5 triệu đồng đối với gia đình có người đang bị mất tích; Cấp huyện, mức hỗ trợ 5,4 triệu đồng đối với gia đình có người đang bị mất tích. Về hỗ trợ người bị thương, mức hỗ trợ từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng cho người bị thương (giao các huyện quyết định mức cụ thể tùy theo mức độ bị thương). Về hỗ trợ nhà ở, đối với nhà bị sập, mức hỗ trợ 25 triệu đồng. Đối với nhà ở phải di dời khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, mức hỗ trợ  20 triệu đồng.


Về việc hỗ trợ tổ chức, cá nhân đã được trưng dụng tài sản để xử lý khẩn cấp: Các huyện, thị xã, thành phố thành lập Hội đồng xác định giá trị tài sản để bồi hoàn cho tổ chức, cá nhân đã được trưng dụng theo nguyên tắc ngang bằng giá trị tài sản.

Xem toàn văn Chỉ thị tại đây.

PV
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 17-10 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh; căn cứ kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban 3 trực (Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh) ngày 20-10 và để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, giúp nhân dân sớm trở lại ổn định đời sống, ngày 20-10, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 12845/UBND-THKH về việc hỗ trợ thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10 năm 2017. Trong đó, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung.


Về hỗ trợ người chết, cấp tỉnh, mức hỗ trợ 10 triệu đồng đối với gia đình có người chết; Cấp huyện, mức hỗ trợ 5,4 triệu đồng đối với gia đình có người chết. Về hỗ trợ người bị mất tích, cấp tỉnh, m
ức hỗ trợ 5 triệu đồng đối với gia đình có người đang bị mất tích; Cấp huyện, mức hỗ trợ 5,4 triệu đồng đối với gia đình có người đang bị mất tích. Về hỗ trợ người bị thương, mức hỗ trợ từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng cho người bị thương (giao các huyện quyết định mức cụ thể tùy theo mức độ bị thương). Về hỗ trợ nhà ở, đối với nhà bị sập, mức hỗ trợ 25 triệu đồng. Đối với nhà ở phải di dời khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, mức hỗ trợ  20 triệu đồng.


Về việc hỗ trợ tổ chức, cá nhân đã được trưng dụng tài sản để xử lý khẩn cấp: Các huyện, thị xã, thành phố thành lập Hội đồng xác định giá trị tài sản để bồi hoàn cho tổ chức, cá nhân đã được trưng dụng theo nguyên tắc ngang bằng giá trị tài sản.

Xem toàn văn Chỉ thị tại đây.

PV
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên