Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2018 – 2021 | Tháng Mười 21, 2017

(Sự kiện) - (THO) – Ngày 18-10, UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về việc hỗ trợ phụ nữ tỉnh Thanh Hóa học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2018-2021.

 

Mục tiêu nhằm tăng cường công tác đào tạo nghề cho phụ nữ, góp phần bảo đảm quyền được học nghề và có việc làm của phụ nữ; tăng tỷ lệ lao động nữ được đào tạo nghề và nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của lao động nữ; tạo cơ hội để phụ nữ có thể tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định, giúp xóa đói, giảm nghèo và nâng cao vị thế cho phụ nữ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, bảo đảm 80% trở lên lao động nữ được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của nhà nước về dạy nghề và việc làm.

 

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là lao động nữ tuổi lao động từ đủ 15 đến 55 tuổi, có nhu cầu học nghề, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. Trong đó, ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là phụ nữ thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm. Nghề đào tạo bao gồm: Nghề nông nghiệp và nghề phi nông nghiệp. Trong đó, nghề nông nghiệp sẽ được đào tạo những lĩnh vực như: kỹ thuật trồng cây lương thực thực phẩm, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm; nghề phi nông nghiệp: mây tre đan, móc hộp xuất khẩu, thêu zen đính cườm, tranh đá quý, dịch vụ chăm sóc gia đình. Tổng số lao động nữ được hỗ trợ nghề giai đoạn 2018-2021 là 3.200 người, trong đó nghề nông nghiệp là 2.200 người, nghề phi nông nghiệp là 1.000 người, tỷ lệ lao động nữ có việc làm sau khi học nghề tối thiểu đạt 80%. Trình độ đào tạo sơ cấp với thời gian 3 tháng, dự kiến tổng kinh phí thực hiện là 8 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp phát huy vai trò tích cực tham gia từ việc xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát đánh giá hiệu quả để thực hiện Kế hoạch trên đúng đối tượng, chất lượng và hiệu quả thiết thực; Tập trung tổ chức đào tạo nghề phi nông nghiệp theo vị trí việc làm tại doanh nghiệp để doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc theo hợp đồng lao động hoặc tổ chức việc làm cho lao động nông thôn theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Tập trung tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho các đối tượng là lao động nữ nòng cốt tại địa phương, đủ điều kiện áo dụng kiến thức sau học nghề.

BĐT (Nguồn UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) – Ngày 18-10, UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về việc hỗ trợ phụ nữ tỉnh Thanh Hóa học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2018-2021.

 

Mục tiêu nhằm tăng cường công tác đào tạo nghề cho phụ nữ, góp phần bảo đảm quyền được học nghề và có việc làm của phụ nữ; tăng tỷ lệ lao động nữ được đào tạo nghề và nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của lao động nữ; tạo cơ hội để phụ nữ có thể tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định, giúp xóa đói, giảm nghèo và nâng cao vị thế cho phụ nữ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, bảo đảm 80% trở lên lao động nữ được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của nhà nước về dạy nghề và việc làm.

 

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là lao động nữ tuổi lao động từ đủ 15 đến 55 tuổi, có nhu cầu học nghề, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. Trong đó, ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là phụ nữ thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm. Nghề đào tạo bao gồm: Nghề nông nghiệp và nghề phi nông nghiệp. Trong đó, nghề nông nghiệp sẽ được đào tạo những lĩnh vực như: kỹ thuật trồng cây lương thực thực phẩm, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm; nghề phi nông nghiệp: mây tre đan, móc hộp xuất khẩu, thêu zen đính cườm, tranh đá quý, dịch vụ chăm sóc gia đình. Tổng số lao động nữ được hỗ trợ nghề giai đoạn 2018-2021 là 3.200 người, trong đó nghề nông nghiệp là 2.200 người, nghề phi nông nghiệp là 1.000 người, tỷ lệ lao động nữ có việc làm sau khi học nghề tối thiểu đạt 80%. Trình độ đào tạo sơ cấp với thời gian 3 tháng, dự kiến tổng kinh phí thực hiện là 8 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp phát huy vai trò tích cực tham gia từ việc xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát đánh giá hiệu quả để thực hiện Kế hoạch trên đúng đối tượng, chất lượng và hiệu quả thiết thực; Tập trung tổ chức đào tạo nghề phi nông nghiệp theo vị trí việc làm tại doanh nghiệp để doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc theo hợp đồng lao động hoặc tổ chức việc làm cho lao động nông thôn theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Tập trung tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho các đối tượng là lao động nữ nòng cốt tại địa phương, đủ điều kiện áo dụng kiến thức sau học nghề.

BĐT (Nguồn UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên