Hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất vụ Đông 2017 – 2018 | Tháng Mười 21, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Ngày 20- 10, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 3998/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ đông 2017 – 2018. Trong đó, đối tượng, điều kiện hỗ trợ là các hộ nông dân, Hợp tác xã, doanh nghiệp trực tiếp tham gia khôi phục sản xuất vụ Đông năm 2017 - 2018.


Nội dung hỗ trợ gồm kinh phí mua giống ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi, ngô nếp, ngô rau, ngô ngọt các loại. Diện tích: 5.000 ha, trong đó: ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi 2.000 ha; ngô ngọt, ngô nếp, ngô rau: 3.000 ha;
Mức hỗ trợ: 900 nghìn đồng/ha; Kinh phí hỗ trợ: 4.500 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí mua giống ớt, diện tích: 1.500 ha; Mức hỗ trợ: 1,2 triệu đồng/ha; Kinh phí hỗ trợ: 1.800 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí mua giống khoai tây; Diện tích: 1.000 ha; Mức hỗ trợ: 12 triệu đồng/ha; Kinh phí hỗ trợ: 12.000 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ: 18.300 triệu đồng (Mười tám tỷ, ba trăm triệu đồng).


Về hỗ trợ thuê đất thời vụ sản xuất vụ Đông, đối tượng, điều kiện, định mức hỗ trợ tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 3447/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ Đông 2017 – 2018. Diện tích 480 ha, kinh phí hỗ trợ 3 triệu đồng/ha, kinh phí dự kiến 1.440 triệu đồng.

 
Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ:  hỗ trợ đợt 1, tạm cấp 70% tổng kinh phí hỗ trợ mua giống ngô, khoai tây, ớt: 12.810 triệu đồng (Mười hai tỷ, tám trăm mười triệu đồng). Phần kinh phí còn thiếu so với thực tế sản xuất: sau khi UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiệm thu, tổng hợp kết quả thực hiện và nhu cầu kinh phí; Liên ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Tài chính tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh cấp bổ sung.

Xem toàn văn Quyết định tại đây.

PV
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Ngày 20- 10, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 3998/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ đông 2017 – 2018. Trong đó, đối tượng, điều kiện hỗ trợ là các hộ nông dân, Hợp tác xã, doanh nghiệp trực tiếp tham gia khôi phục sản xuất vụ Đông năm 2017 - 2018.


Nội dung hỗ trợ gồm kinh phí mua giống ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi, ngô nếp, ngô rau, ngô ngọt các loại. Diện tích: 5.000 ha, trong đó: ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi 2.000 ha; ngô ngọt, ngô nếp, ngô rau: 3.000 ha;
Mức hỗ trợ: 900 nghìn đồng/ha; Kinh phí hỗ trợ: 4.500 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí mua giống ớt, diện tích: 1.500 ha; Mức hỗ trợ: 1,2 triệu đồng/ha; Kinh phí hỗ trợ: 1.800 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí mua giống khoai tây; Diện tích: 1.000 ha; Mức hỗ trợ: 12 triệu đồng/ha; Kinh phí hỗ trợ: 12.000 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ: 18.300 triệu đồng (Mười tám tỷ, ba trăm triệu đồng).


Về hỗ trợ thuê đất thời vụ sản xuất vụ Đông, đối tượng, điều kiện, định mức hỗ trợ tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 3447/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ Đông 2017 – 2018. Diện tích 480 ha, kinh phí hỗ trợ 3 triệu đồng/ha, kinh phí dự kiến 1.440 triệu đồng.

 
Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ:  hỗ trợ đợt 1, tạm cấp 70% tổng kinh phí hỗ trợ mua giống ngô, khoai tây, ớt: 12.810 triệu đồng (Mười hai tỷ, tám trăm mười triệu đồng). Phần kinh phí còn thiếu so với thực tế sản xuất: sau khi UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiệm thu, tổng hợp kết quả thực hiện và nhu cầu kinh phí; Liên ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Tài chính tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh cấp bổ sung.

Xem toàn văn Quyết định tại đây.

PV
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên