Hình thành và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng | Tháng Mười Một 18, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

 Giai đoạn 2017-2020 toàn tỉnh phấn đấu 80% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học; 20%-25% người dân ở khu vực nông thôn, 15%-20% người dân ở vùng khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện – văn hóa xã, cơ quan xuất bản và phát hành. Phấn đấu đạt mức hưởng thụ bình quân sách là 5 bản/người dân và 1 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; mỗi người dân trung bình đọc 4 cuốn sách/năm; số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 6.000.000 lượt/năm. Đến năm 2030, người dân hình thành thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác; các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố; hoạt động thư viện, xuất bản có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân…

Việc triển khai thực hiện đề án nhằm xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong các tầng lớp nhân dân; huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển toàn diện con người Việt Nam.

.Ngọc Anh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

 Giai đoạn 2017-2020 toàn tỉnh phấn đấu 80% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học; 20%-25% người dân ở khu vực nông thôn, 15%-20% người dân ở vùng khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện – văn hóa xã, cơ quan xuất bản và phát hành. Phấn đấu đạt mức hưởng thụ bình quân sách là 5 bản/người dân và 1 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; mỗi người dân trung bình đọc 4 cuốn sách/năm; số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 6.000.000 lượt/năm. Đến năm 2030, người dân hình thành thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác; các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố; hoạt động thư viện, xuất bản có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân…

Việc triển khai thực hiện đề án nhằm xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong các tầng lớp nhân dân; huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển toàn diện con người Việt Nam.

.Ngọc Anh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên