Hà Tĩnh có gần 177.000 gia đình hiếu học | Tháng Bảy 1, 2017

(Giáo dục) - Dân trí Đến nay, Hà Tĩnh đã có gần 177.000 gia đình hiếu học, đạt tỷ lệ 76%; 2.400 dòng họ hiếu học, đạt 68%; hơn 1.200 cộng đồng hiếu học, đạt 69%; 432 đơn vị hiếu học đạt 91%...

Sáng 30/6, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập.

Theo báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh, sau 3 năm triển khai thực hiện, Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Hà Tĩnh đã có gần 177.000 gia đình hiếu học, đạt tỷ lệ 76%; 2.400 dòng họ hiếu học, đạt 68%; hơn 1.200 cộng đồng hiếu học, đạt 69%; 432 đơn vị hiếu học đạt 91%…

Trong thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá xếp loại, công nhận các danh hiệu Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập giai đoạn 2017 – 2020 trong toàn tỉnh nhằm đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Hà Tĩnh có gần 177.000 gia đình hiếu học
Hà Tĩnh đã có gần 177.000 gia đình hiếu học, đạt tỷ lệ 76%; 2.400 dòng họ hiếu học, đạt 68%; hơn 1.200 cộng đồng hiếu học, đạt 69%; 432 đơn vị hiếu học đạt 91%..

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng trong suốt những năm qua.

Bên cạnh đó, cũng tồn tại những khó khăn như nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng chưa đồng đều đầy đủ, điều kiện hoạt động đặc biệt là kinh phí để hoạt động còn khó khăn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Hội Khuyến học tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác phối hợp giữa Hội Khuyến học với Sở GD&ĐT, các ban ngành liên quan; tiếp tục nâng cao chất lượng các trung tâm học tập cộng đồng; đổi mới hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng của các tổ chức hội… Xây dựng nhân rộng các mô hình cá nhân điển hình trong công tác khuyến học.

Cũng trong hội nghị sáng nay, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội Khuyến học Hà Tĩnh và trao bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Hà Tĩnh có gần 177.000 gia đình hiếu học
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội Khuyến học Hà Tĩnh
Hà Tĩnh có gần 177.000 gia đình hiếu học
Và trao bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Xuân Sinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Giáo dục) - Dân trí Đến nay, Hà Tĩnh đã có gần 177.000 gia đình hiếu học, đạt tỷ lệ 76%; 2.400 dòng họ hiếu học, đạt 68%; hơn 1.200 cộng đồng hiếu học, đạt 69%; 432 đơn vị hiếu học đạt 91%...

Sáng 30/6, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập.

Theo báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh, sau 3 năm triển khai thực hiện, Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Hà Tĩnh đã có gần 177.000 gia đình hiếu học, đạt tỷ lệ 76%; 2.400 dòng họ hiếu học, đạt 68%; hơn 1.200 cộng đồng hiếu học, đạt 69%; 432 đơn vị hiếu học đạt 91%…

Trong thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá xếp loại, công nhận các danh hiệu Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập giai đoạn 2017 – 2020 trong toàn tỉnh nhằm đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Hà Tĩnh có gần 177.000 gia đình hiếu học
Hà Tĩnh đã có gần 177.000 gia đình hiếu học, đạt tỷ lệ 76%; 2.400 dòng họ hiếu học, đạt 68%; hơn 1.200 cộng đồng hiếu học, đạt 69%; 432 đơn vị hiếu học đạt 91%..

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng trong suốt những năm qua.

Bên cạnh đó, cũng tồn tại những khó khăn như nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng chưa đồng đều đầy đủ, điều kiện hoạt động đặc biệt là kinh phí để hoạt động còn khó khăn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Hội Khuyến học tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác phối hợp giữa Hội Khuyến học với Sở GD&ĐT, các ban ngành liên quan; tiếp tục nâng cao chất lượng các trung tâm học tập cộng đồng; đổi mới hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng của các tổ chức hội… Xây dựng nhân rộng các mô hình cá nhân điển hình trong công tác khuyến học.

Cũng trong hội nghị sáng nay, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội Khuyến học Hà Tĩnh và trao bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Hà Tĩnh có gần 177.000 gia đình hiếu học
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội Khuyến học Hà Tĩnh
Hà Tĩnh có gần 177.000 gia đình hiếu học
Và trao bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Xuân Sinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,