Hà Nội thay cán bộ yếu kém ở địa bàn phức tạp | Tháng Bảy 11, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí “Với những địa bàn đã phát sinh phức tạp, nếu có nguyên nhân do cán bộ yếu kém về bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và phẩm chất, đạo đức thì phải kiên quyết xử lý, thay thế”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói.

Sáng 11/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 và Kế hoạch số 51-KH/TU thực hiện Nghị quyết “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.

Báo cáo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ rõ, những năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở luôn được sự quan tâm. Hệ thống chính trị ở cơ sở đã phát hiện, giải quyết, tháo gỡ và xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh trên địa bàn.

Hà Nội thay cán bộ yếu kém ở địa bàn phức tạp
Bí thư Thành ủy Hà Nội – Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy, trên địa bàn thành phố vẫn còn có khoảng 200 vụ việc phức tạp ở các mức độ khác nhau trên địa bàn hơn 100 xã, phường, thị trấn cần được giải quyết.

Từ thực tiễn đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 15 nhằm cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Chương trình số 01 đối với tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị cấp cơ sở xã, phường, thị trấn.

Mục đích của Nghị quyết 15 là “Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố giai đoạn hiện nay.

Đề ra giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, gắn với giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội.

Nghị quyết 15 đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Trong đó, ngoài những giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, Thành ủy Hà Nội chỉ rõ phải phát huy dân chủ trong Đảng, đi đôi với thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

Đối với các địa bàn có những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, Ban Thường vụ quận huyện ra soát nắm chắc tình hình, phân loại theo vụ việc theo tính chất, mức độ ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội – Hoàng Trung Hải lưu ý, các cấp ủy cần làm tốt công tác dự báo và giải quyết kịp thời những vi phạm, tiêu cực là mầm mống gây mất ổn định tại địa phương như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội với những địa bàn đã phát sinh phức tạp, nếu có nguyên nhân do cán bộ yếu kém về bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và phẩm chất, đạo đức thì phải kiên quyết xử lý, thay thế. Những địa bàn đặc biệt phức tạp cần quan tâm có giải pháp tập trung, khi cần thiết thì có phương án đặc thù về cán bộ ở những địa bàn này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ, giải pháp, vừa là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Quang Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí “Với những địa bàn đã phát sinh phức tạp, nếu có nguyên nhân do cán bộ yếu kém về bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và phẩm chất, đạo đức thì phải kiên quyết xử lý, thay thế”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói.

Sáng 11/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 và Kế hoạch số 51-KH/TU thực hiện Nghị quyết “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.

Báo cáo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ rõ, những năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở luôn được sự quan tâm. Hệ thống chính trị ở cơ sở đã phát hiện, giải quyết, tháo gỡ và xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh trên địa bàn.

Hà Nội thay cán bộ yếu kém ở địa bàn phức tạp
Bí thư Thành ủy Hà Nội – Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy, trên địa bàn thành phố vẫn còn có khoảng 200 vụ việc phức tạp ở các mức độ khác nhau trên địa bàn hơn 100 xã, phường, thị trấn cần được giải quyết.

Từ thực tiễn đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 15 nhằm cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Chương trình số 01 đối với tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị cấp cơ sở xã, phường, thị trấn.

Mục đích của Nghị quyết 15 là “Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố giai đoạn hiện nay.

Đề ra giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, gắn với giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội.

Nghị quyết 15 đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Trong đó, ngoài những giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, Thành ủy Hà Nội chỉ rõ phải phát huy dân chủ trong Đảng, đi đôi với thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

Đối với các địa bàn có những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, Ban Thường vụ quận huyện ra soát nắm chắc tình hình, phân loại theo vụ việc theo tính chất, mức độ ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội – Hoàng Trung Hải lưu ý, các cấp ủy cần làm tốt công tác dự báo và giải quyết kịp thời những vi phạm, tiêu cực là mầm mống gây mất ổn định tại địa phương như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội với những địa bàn đã phát sinh phức tạp, nếu có nguyên nhân do cán bộ yếu kém về bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và phẩm chất, đạo đức thì phải kiên quyết xử lý, thay thế. Những địa bàn đặc biệt phức tạp cần quan tâm có giải pháp tập trung, khi cần thiết thì có phương án đặc thù về cán bộ ở những địa bàn này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ, giải pháp, vừa là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Quang Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,