Hà Nội có 468 cán bộ trình độ tiến sĩ | Tháng Mười 13, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Trong tổng số 132.569 cán bộ, công chức, viên chức của TP Hà Nội (tính đến tháng 6/2017) có 468 người trình độ tiến sĩ, hơn 8.000 người trình độ thạc sĩ…

Sáng 13/10, tại Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI), Ban Chỉ đạo chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội đã báo cáo kết quả thực hiện khâu đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Ban chỉ đạo chương trình 04 cho biết, tính đến 31/6/2017, toàn Thành phố có 132.569 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, có 468 người trình độ tiến sĩ, hơn 8.000 người có trình độ thạc sĩ, gần 70.300 người có trình độ đại học; số còn lại là cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.

Hà Nội có 468 cán bộ trình độ tiến sĩ
Từ năm 2016 đến nay, Hà Nội đã tiếp nhận không qua thi tuyển 25 thủ khoa xuất sắc

Từ năm 2016 đến nay, TP Hà Nội đã tổ chức xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển 25 thủ khoa xuất sắc; 104 người tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài, người có kinh nghiệm công tác 5 năm trở lên. Hà Nội cũng đã xét tuyển đặc cách 10 bác sĩ nội trú của ngành y tế…

Sáu tháng đầu năm 2017, TP Hà Nội đã giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ là 330 trường hợp. Tổng cộng đến nay, TP Hà Nội đã tinh giản 488 trường hợp, trong đó năm 2015 là 19 trường hợp, 2016 là 139 trường hợp.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cũng đã họp bàn, cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Thành ủy.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, toàn Đảng bộ Thành phố đã thành lập mới 886/1.036 tổ chức đảng, nâng tổng số các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của thành phố lên 1.637 tổ chức đảng; phát triển được 3.964 đảng viên mới.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện tích cực, quyết liệt, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 76 tổ chức đảng và 256 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 62 tổ chức đảng có vi phạm (chiếm 81,57%) và 206 trường hợp đảng viên có vi phạm (chiếm 80,46%); tới mức phải thi hành kỷ luật 84 trường hợp (chiếm 40,77% số đảng viên có vi phạm).

Các cuộc kiểm tra khi kết luận đảm bảo khách quan chính xác, chỉ ra khuyết điểm, sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng, xử lý kỷ luật nghiêm minh, đã có tác dụng góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Cùng đó, công tác giám sát thường xuyên với các tổ chức đảng và đảng viên cũng được Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố tăng cường hơn, có hiệu quả thiết thực. 9 tháng đầu năm 2017, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã tổ chức giám sát được 542 tổ chức đảng và 765 lượt đảng viên. Qua đó giúp các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát nhận ra thiếu sót, khuyết điểm để chấn chỉnh kịp thời, phòng ngừa sai phạm.

Quang Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Trong tổng số 132.569 cán bộ, công chức, viên chức của TP Hà Nội (tính đến tháng 6/2017) có 468 người trình độ tiến sĩ, hơn 8.000 người trình độ thạc sĩ…

Sáng 13/10, tại Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI), Ban Chỉ đạo chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội đã báo cáo kết quả thực hiện khâu đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Ban chỉ đạo chương trình 04 cho biết, tính đến 31/6/2017, toàn Thành phố có 132.569 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, có 468 người trình độ tiến sĩ, hơn 8.000 người có trình độ thạc sĩ, gần 70.300 người có trình độ đại học; số còn lại là cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.

Hà Nội có 468 cán bộ trình độ tiến sĩ
Từ năm 2016 đến nay, Hà Nội đã tiếp nhận không qua thi tuyển 25 thủ khoa xuất sắc

Từ năm 2016 đến nay, TP Hà Nội đã tổ chức xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển 25 thủ khoa xuất sắc; 104 người tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài, người có kinh nghiệm công tác 5 năm trở lên. Hà Nội cũng đã xét tuyển đặc cách 10 bác sĩ nội trú của ngành y tế…

Sáu tháng đầu năm 2017, TP Hà Nội đã giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ là 330 trường hợp. Tổng cộng đến nay, TP Hà Nội đã tinh giản 488 trường hợp, trong đó năm 2015 là 19 trường hợp, 2016 là 139 trường hợp.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cũng đã họp bàn, cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Thành ủy.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, toàn Đảng bộ Thành phố đã thành lập mới 886/1.036 tổ chức đảng, nâng tổng số các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của thành phố lên 1.637 tổ chức đảng; phát triển được 3.964 đảng viên mới.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện tích cực, quyết liệt, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 76 tổ chức đảng và 256 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 62 tổ chức đảng có vi phạm (chiếm 81,57%) và 206 trường hợp đảng viên có vi phạm (chiếm 80,46%); tới mức phải thi hành kỷ luật 84 trường hợp (chiếm 40,77% số đảng viên có vi phạm).

Các cuộc kiểm tra khi kết luận đảm bảo khách quan chính xác, chỉ ra khuyết điểm, sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng, xử lý kỷ luật nghiêm minh, đã có tác dụng góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Cùng đó, công tác giám sát thường xuyên với các tổ chức đảng và đảng viên cũng được Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố tăng cường hơn, có hiệu quả thiết thực. 9 tháng đầu năm 2017, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã tổ chức giám sát được 542 tổ chức đảng và 765 lượt đảng viên. Qua đó giúp các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát nhận ra thiếu sót, khuyết điểm để chấn chỉnh kịp thời, phòng ngừa sai phạm.

Quang Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên