Hà Nội bỏ phiếu giới thiệu cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ tới | Tháng Chín 20, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Sáng 20/9, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trình Đề án quy hoạch Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, các chức danh lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBDN TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Hà Nội bỏ phiếu giới thiệu cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ tới
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đề án quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tới đã được Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận kỹ trên cơ sở rà soát, đánh giá toàn diện tình hình, phân tích chất lượng, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ Thành phố; đồng thời nghiên cứu, căn cứ các nguyên tắc cơ cấu chuẩn bị nhân sự tại Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVI và phương hướng công tác nhân sự lãnh đạo cấp ủy, đoàn đại biểu quốc hội, HĐND, UBND Thành phố các nhiệm kỳ vừa qua.

Trên tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ trong thảo luận… các đại biểu đã tập trung thảo luận, có ý kiến về giới thiệu nhân sự và quy hoạch Thành ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026 của Thành phố.

Việc thực hiện quy trình quy hoạch này là những bước quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và những nhiệm kỳ tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn bị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND TP Hà Nội, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt để phục vụ nhiệm vụ phát triển Thủ đô.

Quang Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Sáng 20/9, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trình Đề án quy hoạch Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, các chức danh lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBDN TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Hà Nội bỏ phiếu giới thiệu cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ tới
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đề án quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tới đã được Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận kỹ trên cơ sở rà soát, đánh giá toàn diện tình hình, phân tích chất lượng, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ Thành phố; đồng thời nghiên cứu, căn cứ các nguyên tắc cơ cấu chuẩn bị nhân sự tại Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVI và phương hướng công tác nhân sự lãnh đạo cấp ủy, đoàn đại biểu quốc hội, HĐND, UBND Thành phố các nhiệm kỳ vừa qua.

Trên tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ trong thảo luận… các đại biểu đã tập trung thảo luận, có ý kiến về giới thiệu nhân sự và quy hoạch Thành ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026 của Thành phố.

Việc thực hiện quy trình quy hoạch này là những bước quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và những nhiệm kỳ tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn bị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND TP Hà Nội, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt để phục vụ nhiệm vụ phát triển Thủ đô.

Quang Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên