Giới thiệu và ra mắt 25 tập ký sự “Biển đảo quê Thanh” | Tháng Sáu 2, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Sáng 2-6, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã tổ chức buổi giới thiệu và ra mắt 25 tập ký sự với chủ đề “Biển đảo quê Thanh”.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo, sau 2 năm thực hiện, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã sản xuất 25 tập ký sự với chủ đề “Biển đảo quê Thanh” bắt đầu từ vùng cửa biển Thần Phù (Nga Sơn) và kết thúc ở Khu Kinh tế Nghi Sơn (Tĩnh Gia). Nội dung 25 tập ký sự đề cập toàn diện và sâu sắc về biển đảo quê Thanh, gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, cuộc sống dân cư làng biển; vị trí, vai trò của biển đảo quê Thanh; sự can trường, dũng cảm của ngư dân xứ Thanh trong hành trình bảo vệ biển đảo của đất nước, gói gọn trong 3 chủ đề chính là: văn hóa lịch sử, kinh tế biển và du lịch. 25 tập ký sự giá trị và ý nghĩa này sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa liên tục phát sóng trong thời gian tới, nhằm tuyên tuyền nâng cao nhận thức, tình yêu biển đảo, trách nhiệm công dân trước những mối đe dọa của các thế lực ngoại xâm, khơi dậy khát vọng vươn lên, làm giàu từ biển đảo, ý thức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 
Ngọc Anh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Sáng 2-6, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã tổ chức buổi giới thiệu và ra mắt 25 tập ký sự với chủ đề “Biển đảo quê Thanh”.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo, sau 2 năm thực hiện, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã sản xuất 25 tập ký sự với chủ đề “Biển đảo quê Thanh” bắt đầu từ vùng cửa biển Thần Phù (Nga Sơn) và kết thúc ở Khu Kinh tế Nghi Sơn (Tĩnh Gia). Nội dung 25 tập ký sự đề cập toàn diện và sâu sắc về biển đảo quê Thanh, gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, cuộc sống dân cư làng biển; vị trí, vai trò của biển đảo quê Thanh; sự can trường, dũng cảm của ngư dân xứ Thanh trong hành trình bảo vệ biển đảo của đất nước, gói gọn trong 3 chủ đề chính là: văn hóa lịch sử, kinh tế biển và du lịch. 25 tập ký sự giá trị và ý nghĩa này sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa liên tục phát sóng trong thời gian tới, nhằm tuyên tuyền nâng cao nhận thức, tình yêu biển đảo, trách nhiệm công dân trước những mối đe dọa của các thế lực ngoại xâm, khơi dậy khát vọng vươn lên, làm giàu từ biển đảo, ý thức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 
Ngọc Anh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,