Giám sát công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế | Tháng Mười Một 13, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Ngày 13-11, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (KCB BHYT) tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, năm 2017 toàn tỉnh ước có 3.100.302 người tham gia BHYT, bằng 85,89% dân số của tỉnh, vượt so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Hàng năm, trên cơ sở phối hợp và thống nhất với Sở Y tế, BHXH tỉnh đã phân cấp và tổ chức ký hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở KCB (năm 2015 với 73 cơ sở y tế, năm 2016 với 75 cơ sở y tế, năm 2017, với 76 cơ sở y tế). Năm 2015, 2016 BHXH tỉnh ký hợp đồng với các cơ sở KCB BHYT thực hiện 2 phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo phí định suất và phí dịch vụ; năm 2017, BHXH tỉnh ký hợp hợp đồng với tất cả các cơ sở KCB BHYT và thống nhất phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo phí dịch vụ. Về thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT, năm 2015, Quỹ KCB BHYT được sử dụng là 1.740.545.822.784 đồng, nhưng đã vượt quỹ 299.647.714.732 đồng (bằng 17,2% quỹ được sử dụng của tỉnh); năm 2016 Quỹ KCB được sử dụng là 1.967.233.130.337 đồng nhưng đã vượt quỹ 854.299.468.842 đồng (bằng 43,4% quỹ được sử dụng của tỉnh); 6 tháng năm 2017, Quỹ KCB được sử dụng là 1.071.531.000.000 đồng, nhưng đã vượt quỹ 547.373.132.477 đồng; dự báo cân đối quỹ 9 tháng năm 2017 vượt quỹ 910.980.000.000 đồng (bằng 55% quỹ BHYT được sử dụng của tỉnh).

Giám sát công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Lãnh đạo BHXH tỉnh giải trình tại buổi giám sát.


Nguyên nhân được chỉ ra là do tác động của việc thông tuyến chuyên môn kỹ thuật từ đầu năm 2016, gia tăng giá dịch vụ y tế theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC từ 1-3-2016 dẫn đến chi phí KCB BHYT tăng cao. Theo đó, từ ngày 22-12-2016 trở đi các bệnh viện công lập và phòng khám công lập được tính thêm mức giá bao gồm cơ cấu tiền lương (khoảng 17%), dẫn đến chi phí đề nghị thanh toán BHYT 9 tháng năm 2017 tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016; mức chi KCB bình quân một thẻ BHYT 9 tháng năm 2017 là 795.000 đồng, trong khi đó mức thu bình quân chung/thẻ BHYT 9 tháng năm 2017 tại tỉnh là 627.253 đồng (cao hơn mức thu bình quân 167.747 đồng). Việc đánh giá, phân loại bệnh nhân tại các cơ sở KCB chưa thực hiện đúng theo quy chế của Bộ Y tế; nhiều cơ sở KCB vẫn còn có biểu hiện thu hút bệnh nhân đến bằng nhiều hình thức khác nhau, như vận động tuyên truyền, quảng cáo; tăng chỉ định dịch vụ kỹ thuật (DVKT) để thu hút người dân có thẻ BHYT đến KCB. Một số cơ sở y tế có biểu hiện thu dung bệnh nhân vào điều trị nội trú chưa hợp lý, kéo dài ngày điều trị không cần thiết; một số cơ sở KCB BHYT khi thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC có tình trạng chia tách DVKT để thanh toán hoặc thanh toán không đúng DVKT. Lợi dụng việc thông tuyến, một số phòng khám đa khoa tư nhân có tình trạng khám bệnh, chỉ định xét nghiệm để thanh toán với cơ quan BHXH và chuyển lên tuyến tỉnh với số lượng lớn gây quá tải cho cơ sở KCB tuyến trên. Công tác phối hợp giữa Sở Y tế và BHXH tỉnh trong chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT thực hiện việc khám phân loại bệnh tật, chỉ định các dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, X quang bất hợp lý còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn…

Sau khi nghe báo cáo của BHXH tỉnh, các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã yêu cầu BHXH tỉnh làm rõ trách nhiệm của các đơn vị về những tồn tại, hạn chế, sai phạm trên và trách nhiệm của BHXH tỉnh trong việc để những hạn chế, sai phạm kéo dài, chậm khắc phục. Các thành viên Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh cũng yêu cầu BHXH tỉnh xem xét, đánh giá lại chất lượng đội ngũ giám định hiện nay của đơn vị.  

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả trong thực hiện chính sách KCB BHYT trên địa bàn tỉnh. Để công tác quản lý, sử dụng quỹ BHYT thực sự hiệu quả, đồng chí đề nghị BHXH tỉnh phải tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT, đặc biệt là công tác KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trên cơ sở đánh giá khách quan thực trạng, đề xuất giải pháp, khắc phục những tồn tại hạn chế trong quản lý, sử dụng Quỹ KCB BHYT ở mỗi ngành, đơn vị. Đối với kiến nghị, đề xuất của BHXH tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh sẽ tổng hợp trình HĐND tỉnh. 

Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Ngày 13-11, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (KCB BHYT) tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, năm 2017 toàn tỉnh ước có 3.100.302 người tham gia BHYT, bằng 85,89% dân số của tỉnh, vượt so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Hàng năm, trên cơ sở phối hợp và thống nhất với Sở Y tế, BHXH tỉnh đã phân cấp và tổ chức ký hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở KCB (năm 2015 với 73 cơ sở y tế, năm 2016 với 75 cơ sở y tế, năm 2017, với 76 cơ sở y tế). Năm 2015, 2016 BHXH tỉnh ký hợp đồng với các cơ sở KCB BHYT thực hiện 2 phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo phí định suất và phí dịch vụ; năm 2017, BHXH tỉnh ký hợp hợp đồng với tất cả các cơ sở KCB BHYT và thống nhất phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo phí dịch vụ. Về thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT, năm 2015, Quỹ KCB BHYT được sử dụng là 1.740.545.822.784 đồng, nhưng đã vượt quỹ 299.647.714.732 đồng (bằng 17,2% quỹ được sử dụng của tỉnh); năm 2016 Quỹ KCB được sử dụng là 1.967.233.130.337 đồng nhưng đã vượt quỹ 854.299.468.842 đồng (bằng 43,4% quỹ được sử dụng của tỉnh); 6 tháng năm 2017, Quỹ KCB được sử dụng là 1.071.531.000.000 đồng, nhưng đã vượt quỹ 547.373.132.477 đồng; dự báo cân đối quỹ 9 tháng năm 2017 vượt quỹ 910.980.000.000 đồng (bằng 55% quỹ BHYT được sử dụng của tỉnh).

Giám sát công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Lãnh đạo BHXH tỉnh giải trình tại buổi giám sát.


Nguyên nhân được chỉ ra là do tác động của việc thông tuyến chuyên môn kỹ thuật từ đầu năm 2016, gia tăng giá dịch vụ y tế theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC từ 1-3-2016 dẫn đến chi phí KCB BHYT tăng cao. Theo đó, từ ngày 22-12-2016 trở đi các bệnh viện công lập và phòng khám công lập được tính thêm mức giá bao gồm cơ cấu tiền lương (khoảng 17%), dẫn đến chi phí đề nghị thanh toán BHYT 9 tháng năm 2017 tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016; mức chi KCB bình quân một thẻ BHYT 9 tháng năm 2017 là 795.000 đồng, trong khi đó mức thu bình quân chung/thẻ BHYT 9 tháng năm 2017 tại tỉnh là 627.253 đồng (cao hơn mức thu bình quân 167.747 đồng). Việc đánh giá, phân loại bệnh nhân tại các cơ sở KCB chưa thực hiện đúng theo quy chế của Bộ Y tế; nhiều cơ sở KCB vẫn còn có biểu hiện thu hút bệnh nhân đến bằng nhiều hình thức khác nhau, như vận động tuyên truyền, quảng cáo; tăng chỉ định dịch vụ kỹ thuật (DVKT) để thu hút người dân có thẻ BHYT đến KCB. Một số cơ sở y tế có biểu hiện thu dung bệnh nhân vào điều trị nội trú chưa hợp lý, kéo dài ngày điều trị không cần thiết; một số cơ sở KCB BHYT khi thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC có tình trạng chia tách DVKT để thanh toán hoặc thanh toán không đúng DVKT. Lợi dụng việc thông tuyến, một số phòng khám đa khoa tư nhân có tình trạng khám bệnh, chỉ định xét nghiệm để thanh toán với cơ quan BHXH và chuyển lên tuyến tỉnh với số lượng lớn gây quá tải cho cơ sở KCB tuyến trên. Công tác phối hợp giữa Sở Y tế và BHXH tỉnh trong chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT thực hiện việc khám phân loại bệnh tật, chỉ định các dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, X quang bất hợp lý còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn…

Sau khi nghe báo cáo của BHXH tỉnh, các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã yêu cầu BHXH tỉnh làm rõ trách nhiệm của các đơn vị về những tồn tại, hạn chế, sai phạm trên và trách nhiệm của BHXH tỉnh trong việc để những hạn chế, sai phạm kéo dài, chậm khắc phục. Các thành viên Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh cũng yêu cầu BHXH tỉnh xem xét, đánh giá lại chất lượng đội ngũ giám định hiện nay của đơn vị.  

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả trong thực hiện chính sách KCB BHYT trên địa bàn tỉnh. Để công tác quản lý, sử dụng quỹ BHYT thực sự hiệu quả, đồng chí đề nghị BHXH tỉnh phải tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT, đặc biệt là công tác KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trên cơ sở đánh giá khách quan thực trạng, đề xuất giải pháp, khắc phục những tồn tại hạn chế trong quản lý, sử dụng Quỹ KCB BHYT ở mỗi ngành, đơn vị. Đối với kiến nghị, đề xuất của BHXH tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh sẽ tổng hợp trình HĐND tỉnh. 

Tô Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,