Giải quyết dứt điểm tố cáo ở Công ty Cà phê Đắk Nông | Tháng Bảy 14, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết quả kiểm tra, xác minh kiến nghị, phản ánh tại Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Giải quyết dứt điểm tố cáo ở Công ty Cà phê Đắk Nông
(Ảnh minh hoạ)

Thanh tra Chính phủ cho rằng Tổng công ty Cà phê Việt Nam đã xem xét xử lý tố cáo lần đầu kịp thời theo thẩm quyền. Do việc giải quyết tố cáo chưa đứt diểm, chưa cụ thể đối với từng nội dung công dân tố cáo nên trong quá trình đoàn thanh tra làm việc với công dân thì công dân tiếp tục nêu lại các nội dung tố cáo với thái độ gay gắt.

Nhưng đến thời điểm kiểm tra thì ông Hồ Văn Sơn – nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông và ông Nguyễn Tiến Ly- nguyên Kế toán trưởng Công ty đã bị bắt tạm giam, nên việc xem xét tiếp đơn tố cáo của công dân sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hỗ trợ Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông rà soát từng nội dung cụ thể của các phương án khoán đất, từ đó thẩm định trình Tổng công ty Cà phê Việt Nam duyệt điều chỉnh hoặc phê duyệt phương án khoán mới thay thế các phương án khoán hiện hành đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát để xử lý kịp thời hoặc đề nghị cơ quan chức năng xử lý những vi phạm, nhất là đối với vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai (chuyển nhượng trái phép, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích); kiểm tra, làm rõ để xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng phải chỉ đạo việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan có vi phạm theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Đắk Nông tăng cường phối hợp với Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân, người nhận khoán về đời sống, an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống và các nội dung khác thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của địa phương.

Kha Xuân Lộc

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết quả kiểm tra, xác minh kiến nghị, phản ánh tại Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Giải quyết dứt điểm tố cáo ở Công ty Cà phê Đắk Nông
(Ảnh minh hoạ)

Thanh tra Chính phủ cho rằng Tổng công ty Cà phê Việt Nam đã xem xét xử lý tố cáo lần đầu kịp thời theo thẩm quyền. Do việc giải quyết tố cáo chưa đứt diểm, chưa cụ thể đối với từng nội dung công dân tố cáo nên trong quá trình đoàn thanh tra làm việc với công dân thì công dân tiếp tục nêu lại các nội dung tố cáo với thái độ gay gắt.

Nhưng đến thời điểm kiểm tra thì ông Hồ Văn Sơn – nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông và ông Nguyễn Tiến Ly- nguyên Kế toán trưởng Công ty đã bị bắt tạm giam, nên việc xem xét tiếp đơn tố cáo của công dân sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hỗ trợ Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông rà soát từng nội dung cụ thể của các phương án khoán đất, từ đó thẩm định trình Tổng công ty Cà phê Việt Nam duyệt điều chỉnh hoặc phê duyệt phương án khoán mới thay thế các phương án khoán hiện hành đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát để xử lý kịp thời hoặc đề nghị cơ quan chức năng xử lý những vi phạm, nhất là đối với vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai (chuyển nhượng trái phép, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích); kiểm tra, làm rõ để xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng phải chỉ đạo việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan có vi phạm theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Đắk Nông tăng cường phối hợp với Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân, người nhận khoán về đời sống, an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống và các nội dung khác thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của địa phương.

Kha Xuân Lộc

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,