Gần 55 tỷ đồng để tinh giản 466 biên chế | Tháng Bảy 12, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2404/QĐ-UBND về việc phê duyệt số lượng và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, tổng số kinh phí sẽ chi để thực hiện tinh giản biên chế là gần 55 tỷ đồng áp dụng cho 466 người, trong đó khối hành chính 73 người, khối sự nghiệp 379 người, khối Đảng, đoàn thể 14 người.
Theo quyết định, hơn 53,5 tỷ đồng sẽ dành cho 451 người về hưu trước tuổi; hơn 32,8 triệu đồng cho 1 người chuyển sang làm việc ở cơ sở không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước và hơn 1,3 tỷ đồng dành cho 14 người thôi việc ngay.


Được biết, nguồn kinh phí trên được trích từ nguồn tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP do Trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện cho 466 người và nguồn kinh phí thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập. 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định này, thực hiện các thủ tục tinh giản biên chế theo quy định hiện hành. Đồng thời, giao Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện và báo cáo quyết toán kinh phí theo quy đinh của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.
 
H.T
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2404/QĐ-UBND về việc phê duyệt số lượng và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, tổng số kinh phí sẽ chi để thực hiện tinh giản biên chế là gần 55 tỷ đồng áp dụng cho 466 người, trong đó khối hành chính 73 người, khối sự nghiệp 379 người, khối Đảng, đoàn thể 14 người.
Theo quyết định, hơn 53,5 tỷ đồng sẽ dành cho 451 người về hưu trước tuổi; hơn 32,8 triệu đồng cho 1 người chuyển sang làm việc ở cơ sở không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước và hơn 1,3 tỷ đồng dành cho 14 người thôi việc ngay.


Được biết, nguồn kinh phí trên được trích từ nguồn tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP do Trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện cho 466 người và nguồn kinh phí thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập. 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định này, thực hiện các thủ tục tinh giản biên chế theo quy định hiện hành. Đồng thời, giao Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện và báo cáo quyết toán kinh phí theo quy đinh của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.
 
H.T
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên