Gần 11 tỷ đồng dạy nghề cho lao động nông thôn | Tháng Bảy 21, 2017

(Sự kiện) - (THO) – Ngày 19-7, UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2570/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới năm 2017.

Theo đó, dự toán kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn được phân bổ tại Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 2-6-2017 là 10,5 tỷ đồng. Trong đó: Đào tạo nghề lao động phi nông nghiệp cho lao động nông thôn do UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện được cấp kinh phí 9 tỷ đồng và đào tạo nghề cho người khuyết tật 1,5 tỷ đồng. Đối với 1,5 tỷ đồng đào tạo nghề cho người khuyết tật sẽ được phân bổ 1,180 triệu đồng cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện và 320 triệu đồng cho Hội người mù tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

 

UBND tỉnh giao Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo bổ sung mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và quản lý, giám sát các chương trình mục tiêu theo quy định, đồng thời sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
BĐT (Nguồn UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) – Ngày 19-7, UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2570/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới năm 2017.

Theo đó, dự toán kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn được phân bổ tại Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 2-6-2017 là 10,5 tỷ đồng. Trong đó: Đào tạo nghề lao động phi nông nghiệp cho lao động nông thôn do UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện được cấp kinh phí 9 tỷ đồng và đào tạo nghề cho người khuyết tật 1,5 tỷ đồng. Đối với 1,5 tỷ đồng đào tạo nghề cho người khuyết tật sẽ được phân bổ 1,180 triệu đồng cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện và 320 triệu đồng cho Hội người mù tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

 

UBND tỉnh giao Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo bổ sung mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và quản lý, giám sát các chương trình mục tiêu theo quy định, đồng thời sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
BĐT (Nguồn UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên