Dự án 600 phó chủ tịch xã – Khó do thiếu biên chế | Tháng Bảy 1, 2017

(Sự kiện) - Qua 5 năm triển khai thí điểm, các tỉnh Bắc Trung bộ có 104 đội viên thuộc Dự án 600 phó chủ tịch xã. Dự án được đánh giá là thành công trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, đến thời điểm này, thời gian thí điểm dự án đã đi đến những ngày cuối cùng nhưng vẫn còn một số nhỏ đội viên chưa biết đi đâu dù đã nằm trong quy hoạch phó phòng, ban chuyên môn cấp huyện.

Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo trong cả nước, trong đó khu vực Bắc Trung bộ được triển khai tại 15 huyện của 4 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị) với 104 đội viên.
Sau 5 năm triển khai, đội ngũ tri thức trẻ đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát triển mọi mặt về chính trị, kinh tế, xã hội… của các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn thuộc 4 tỉnh nói trên.
Đến hết tháng 6/2017, thời gian thực hiện thí điểm Dự án 600 phó chủ tịch xã sẽ kết thúc. Tuy nhiên, tính đến nay mới chỉ có 29 trên tổng số 101 đội viên được bố trí công tác (trong quá trình triển khai dự án có 1 đội viên nghỉ, 2 đội viên tử vong vì tai nạn giao thông). Trong đó, Nghệ An đã bố trí được 16/25 đội viên, Quảng Bình bố trí được 10/10 đội viên, Quảng Trị bố trí được 2/7 đội viên, Thanh Hóa bố trí được 1/58 đội viên.
Thanh Hóa là địa phương có đông đội viên Dự án 600 phó chủ tịch xã. Theo báo cáo của Sở Nội vụ Thanh Hóa, hiện tỉnh này đã có kế hoạch bố trí 37 đội viên vào các vị trí công chức cấp xã hoặc cấp huyện. Còn 22 đội viên đang khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí do không có biên chế.
Tại Nghệ An, năm 2012, thực hiện Dự án 600 phó chủ tịch UBND xã, 26 đội viên được bố trí công tác tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc 3 huyện vùng cao của Nghệ An gồm Kỳ Sơn (8 đội viên), Tương Dương (13 đội viên), Quế Phong (5 đội viên). Căn cứ vào nhu cầu của địa phương và chuyên môn đào tạo, 24 đội viên được phân công phụ trách lĩnh vực kinh tế, 2 đội viên được phân công phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội.
Ông Đậu Văn Thanh – Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết: “Thực hiện tinh giản biên chế, việc bố trí, sắp xếp vị trí công tác rất khó khăn. Như huyện Kỳ Sơn, chúng tôi phải chuyển 3 công chức UBND sang HĐND. Các đội viên Dự án 600 phó chủ tịch xã đã được quy hoạch phó phòng, ban chuyên môn, họ có năng lực, thậm chí một số anh em đưa lên làm trưởng phòng cũng làm được, làm tốt nhưng hiện tại không có biên chế để đưa vào. Tất nhiên là Bộ đã có công văn giao cho tỉnh chủ động bố trí vào các chức danh nhưng chỉ tiêu biên chế không có thì chịu”.
Phát biểu tại Hội nghị đánh giá hiệu quả của dự án vừa qua, ông Nguyễn Trọng Thừa – Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và hiệu quả, đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ thuộc Dự án 600 phó chủ tịch xã triển khai ở các tỉnh Bắc Trung bộ trong 5 năm qua.
Khi khảo sát triển khai dự án, Ban chỉ đạo đã tính đến việc bố trí công việc cho các đội viên và khẳng định sẽ bố trí được công việc khi dự án kết thúc. Việc bố trí công tác cho các đội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là việc cần thiết phải làm. Những đội viên nào không đáp ứng được yêu cầu công tác cần phải bị loại bỏ.
Tại Hội nghị đánh giá kết quả Dự án 600 phó chủ tịch UBND xã khu vực Bắc Trung bộ diễn ra vào ngày 27/6 vừa qua, tỉnh Nghệ An đã đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung chỉ tiêu biên chế (công chức cấp xã hoặc công chức cấp huyện) để bố trí, sắp xếp cho đội ngũ này khi dự án kết thúc.
Theo baocongthuong
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - Qua 5 năm triển khai thí điểm, các tỉnh Bắc Trung bộ có 104 đội viên thuộc Dự án 600 phó chủ tịch xã. Dự án được đánh giá là thành công trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, đến thời điểm này, thời gian thí điểm dự án đã đi đến những ngày cuối cùng nhưng vẫn còn một số nhỏ đội viên chưa biết đi đâu dù đã nằm trong quy hoạch phó phòng, ban chuyên môn cấp huyện.

Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo trong cả nước, trong đó khu vực Bắc Trung bộ được triển khai tại 15 huyện của 4 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị) với 104 đội viên.
Sau 5 năm triển khai, đội ngũ tri thức trẻ đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát triển mọi mặt về chính trị, kinh tế, xã hội… của các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn thuộc 4 tỉnh nói trên.
Đến hết tháng 6/2017, thời gian thực hiện thí điểm Dự án 600 phó chủ tịch xã sẽ kết thúc. Tuy nhiên, tính đến nay mới chỉ có 29 trên tổng số 101 đội viên được bố trí công tác (trong quá trình triển khai dự án có 1 đội viên nghỉ, 2 đội viên tử vong vì tai nạn giao thông). Trong đó, Nghệ An đã bố trí được 16/25 đội viên, Quảng Bình bố trí được 10/10 đội viên, Quảng Trị bố trí được 2/7 đội viên, Thanh Hóa bố trí được 1/58 đội viên.
Thanh Hóa là địa phương có đông đội viên Dự án 600 phó chủ tịch xã. Theo báo cáo của Sở Nội vụ Thanh Hóa, hiện tỉnh này đã có kế hoạch bố trí 37 đội viên vào các vị trí công chức cấp xã hoặc cấp huyện. Còn 22 đội viên đang khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí do không có biên chế.
Tại Nghệ An, năm 2012, thực hiện Dự án 600 phó chủ tịch UBND xã, 26 đội viên được bố trí công tác tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc 3 huyện vùng cao của Nghệ An gồm Kỳ Sơn (8 đội viên), Tương Dương (13 đội viên), Quế Phong (5 đội viên). Căn cứ vào nhu cầu của địa phương và chuyên môn đào tạo, 24 đội viên được phân công phụ trách lĩnh vực kinh tế, 2 đội viên được phân công phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội.
Ông Đậu Văn Thanh – Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết: “Thực hiện tinh giản biên chế, việc bố trí, sắp xếp vị trí công tác rất khó khăn. Như huyện Kỳ Sơn, chúng tôi phải chuyển 3 công chức UBND sang HĐND. Các đội viên Dự án 600 phó chủ tịch xã đã được quy hoạch phó phòng, ban chuyên môn, họ có năng lực, thậm chí một số anh em đưa lên làm trưởng phòng cũng làm được, làm tốt nhưng hiện tại không có biên chế để đưa vào. Tất nhiên là Bộ đã có công văn giao cho tỉnh chủ động bố trí vào các chức danh nhưng chỉ tiêu biên chế không có thì chịu”.
Phát biểu tại Hội nghị đánh giá hiệu quả của dự án vừa qua, ông Nguyễn Trọng Thừa – Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và hiệu quả, đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ thuộc Dự án 600 phó chủ tịch xã triển khai ở các tỉnh Bắc Trung bộ trong 5 năm qua.
Khi khảo sát triển khai dự án, Ban chỉ đạo đã tính đến việc bố trí công việc cho các đội viên và khẳng định sẽ bố trí được công việc khi dự án kết thúc. Việc bố trí công tác cho các đội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là việc cần thiết phải làm. Những đội viên nào không đáp ứng được yêu cầu công tác cần phải bị loại bỏ.
Tại Hội nghị đánh giá kết quả Dự án 600 phó chủ tịch UBND xã khu vực Bắc Trung bộ diễn ra vào ngày 27/6 vừa qua, tỉnh Nghệ An đã đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung chỉ tiêu biên chế (công chức cấp xã hoặc công chức cấp huyện) để bố trí, sắp xếp cho đội ngũ này khi dự án kết thúc.
Theo baocongthuong
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên