Doanh thu các dịch vụ ngành thông tin và truyền thông ước đạt 1.850 tỷ đồng | Tháng Bảy 1, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thời gian qua, ngành thông tin và truyền thông (TT&TT) tỉnh đã bám sát định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ TT&TT, duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân các vùng miền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Các chỉ tiêu phát triển của ngành tiếp tục được duy trì và có tốc độ tăng trưởng nhanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Các doanh nghiệp bưu chính – viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc, an toàn, an ninh mạng thông suốt, thường xuyên cũng  như đột xuất; chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn. Công nghệ thông tin được đẩy mạnh triển khai ứng dụng, phục vụ tốt cho công tác cải cách hành chính trong cơ quan Nhà nước, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã phát triển mới 193.260 thuê bao điện thoại, bằng 73,4% so với cùng kỳ, đưa tổng thuê bao toàn mạng ước đạt 2.830.000 thuê bao; mật độ thuê bao đạt gần 79,3 máy/100 dân. Doanh thu các dịch vụ ngành TT&TT ước đạt 1.850 tỷ đồng, bằng 52,8% kế hoạch giao. Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được tích hợp với Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử thành phần của các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cung cấp 1.772 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 38 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 1 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
.Hoài Linh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thời gian qua, ngành thông tin và truyền thông (TT&TT) tỉnh đã bám sát định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ TT&TT, duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân các vùng miền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Các chỉ tiêu phát triển của ngành tiếp tục được duy trì và có tốc độ tăng trưởng nhanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Các doanh nghiệp bưu chính – viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc, an toàn, an ninh mạng thông suốt, thường xuyên cũng  như đột xuất; chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn. Công nghệ thông tin được đẩy mạnh triển khai ứng dụng, phục vụ tốt cho công tác cải cách hành chính trong cơ quan Nhà nước, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã phát triển mới 193.260 thuê bao điện thoại, bằng 73,4% so với cùng kỳ, đưa tổng thuê bao toàn mạng ước đạt 2.830.000 thuê bao; mật độ thuê bao đạt gần 79,3 máy/100 dân. Doanh thu các dịch vụ ngành TT&TT ước đạt 1.850 tỷ đồng, bằng 52,8% kế hoạch giao. Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được tích hợp với Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử thành phần của các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cung cấp 1.772 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 38 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 1 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
.Hoài Linh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên