Đoàn viên, thanh niên huyện Thường Xuân tham gia làm đường giao thông nông thôn | Tháng Chín 20, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện phong trào thi đua “60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới” năm 2017 của Huyện đoàn Thường Xuân, từ ngày 1-9 đến nay, các cơ sở đoàn trong toàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn dân.

Tại đoàn xã Xuân Chinh, 200 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ra quân tu sửa, mở rộng 2,5 km đường giao thông tại thôn Cụt Ạc; đoàn xã Tân Thành huy động 150 ĐVTN ra quân làm mới và tu sửa mở rộng 2,5km đường giao thông tại thôn Thành Lãm; đoàn xã Vạn Xuân huy động 100 ĐVTN ra quân tu sửa khuôn viên nhà văn hóa thôn Bù Đồn… Theo thống kê của huyện đoàn, toàn huyện đã huy động hơn 1.000 lượt ĐVTN tham gia hỗ trợ làm mới được hơn 500 m và tu sửa mở rộng được hơn 6 km đường giao thông nông thôn; san lấp khuôn viên nhà văn hóa thôn, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường các tuyến đường, cơ quan, đơn vị…
. Lê Phượng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện phong trào thi đua “60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới” năm 2017 của Huyện đoàn Thường Xuân, từ ngày 1-9 đến nay, các cơ sở đoàn trong toàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn dân.

Tại đoàn xã Xuân Chinh, 200 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ra quân tu sửa, mở rộng 2,5 km đường giao thông tại thôn Cụt Ạc; đoàn xã Tân Thành huy động 150 ĐVTN ra quân làm mới và tu sửa mở rộng 2,5km đường giao thông tại thôn Thành Lãm; đoàn xã Vạn Xuân huy động 100 ĐVTN ra quân tu sửa khuôn viên nhà văn hóa thôn Bù Đồn… Theo thống kê của huyện đoàn, toàn huyện đã huy động hơn 1.000 lượt ĐVTN tham gia hỗ trợ làm mới được hơn 500 m và tu sửa mở rộng được hơn 6 km đường giao thông nông thôn; san lấp khuôn viên nhà văn hóa thôn, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường các tuyến đường, cơ quan, đơn vị…
. Lê Phượng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên