Định kỳ, đột xuất kiểm tra Formosa Hà Tĩnh | Tháng Chín 20, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu định kỳ và đột xuất kiểm tra, yêu cầu Công ty Formosa Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thành hạng mục bổ sung xây dựng hệ thống làm nguội cốc khô số 1 và số 2; khẩn trương triển khai thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung”.  >> Thủ tướng làm việc tại Formosa: Không an toàn, không sản xuất!  >> Sự cố Formosa “xếp đầu bảng” các vụ ô nhiễm môi trường nổi cộm năm 2016

Định kỳ, đột xuất kiểm tra Formosa Hà Tĩnh
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát công ty Formosa Hà Tĩnh.

Tại cuộc họp báo quý III chiều 20/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS) bắt đầu vận hành lò cao số 1 từ ngày 29/5. Bộ này đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu chất thải và môi trường nước biển, nước mặn, nước ngầm, không khí xung quanh trước khi vận hành lò cao số 1 để đối chứng với kết quả do FHS phối hợp với Viện Công nghệ môi trường thực hiện.

“Kết quả đo đạc mẫu nước biển ven bờ, nước mặt tại kênh thoát nước mưa, nước ngầm, trầm tích đáy và không khí xung quanh khu vực hoạt động của FHS cho thấy, chất lượng môi trường đều đảm bảo quy chuẩn quy định, không có sự thay đổi chất lượng môi trường trước, sau khi vận hành Lò cao số 1 và tương đồng kết quả đánh giá hiện trạng môi trường khu vực triển khai dự án khi FHS lập các báo cáo ĐTM năm 2008”- thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay.

Về xử lý chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu FHS tiếp tục lấy mẫu, phân tích các loại chất thải rắn mới phát sinh để phân loại, quy định và quản lý theo quy định; khẩn trương trình phương án tổng thể về tái chế, tái sử dụng chất thải rắn trong nội bộ dự án nhằm đạt mục tiêu không lưu giữ xỉ thải tại bãi chứa diện tích 143ha đã được xây dựng.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Hà Tĩnh, các bộ ngành, cơ quan khoa học, các chuyên gia về môi trường định kỳ kiểm tra, giám sát và đôn đốc FHS khẩn trương thực hiện một số công việc theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ.

Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu định kỳ và đột xuất kiểm tra, yêu cầu FHS khẩn trương hoàn thành hạng mục bổ sung xây dựng hệ thống làm nguội cốc khô (CDQ) số 1 và số 2. Đôn đốc FHS hoàn thành phương án tổng thể tái chế, tái sử dụng chất thải rắn trong khuôn viên dự án nhằm hạn chế tối đa lượng chất thải rắn phải lưu giữ tại bãi thải xỉ lấn biển.

Khẩn trương tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung” theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức kiểm tra việc hoàn thành các hạng mục công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành thử nghiệm xưởng luyện cố số 2 (Lò cốc số 3&4) và máy thiêu kết số 1 theo thông báo của FHS (dự kiến triển khai từ ngày 24/9 tới).

Dự kiến ngày 24/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức kiểm tra việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với 10 hạng mục chính của dự án.

Thế Kha – Trần Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu định kỳ và đột xuất kiểm tra, yêu cầu Công ty Formosa Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thành hạng mục bổ sung xây dựng hệ thống làm nguội cốc khô số 1 và số 2; khẩn trương triển khai thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung”.  >> Thủ tướng làm việc tại Formosa: Không an toàn, không sản xuất!  >> Sự cố Formosa “xếp đầu bảng” các vụ ô nhiễm môi trường nổi cộm năm 2016

Định kỳ, đột xuất kiểm tra Formosa Hà Tĩnh
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát công ty Formosa Hà Tĩnh.

Tại cuộc họp báo quý III chiều 20/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS) bắt đầu vận hành lò cao số 1 từ ngày 29/5. Bộ này đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu chất thải và môi trường nước biển, nước mặn, nước ngầm, không khí xung quanh trước khi vận hành lò cao số 1 để đối chứng với kết quả do FHS phối hợp với Viện Công nghệ môi trường thực hiện.

“Kết quả đo đạc mẫu nước biển ven bờ, nước mặt tại kênh thoát nước mưa, nước ngầm, trầm tích đáy và không khí xung quanh khu vực hoạt động của FHS cho thấy, chất lượng môi trường đều đảm bảo quy chuẩn quy định, không có sự thay đổi chất lượng môi trường trước, sau khi vận hành Lò cao số 1 và tương đồng kết quả đánh giá hiện trạng môi trường khu vực triển khai dự án khi FHS lập các báo cáo ĐTM năm 2008”- thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay.

Về xử lý chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu FHS tiếp tục lấy mẫu, phân tích các loại chất thải rắn mới phát sinh để phân loại, quy định và quản lý theo quy định; khẩn trương trình phương án tổng thể về tái chế, tái sử dụng chất thải rắn trong nội bộ dự án nhằm đạt mục tiêu không lưu giữ xỉ thải tại bãi chứa diện tích 143ha đã được xây dựng.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Hà Tĩnh, các bộ ngành, cơ quan khoa học, các chuyên gia về môi trường định kỳ kiểm tra, giám sát và đôn đốc FHS khẩn trương thực hiện một số công việc theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ.

Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu định kỳ và đột xuất kiểm tra, yêu cầu FHS khẩn trương hoàn thành hạng mục bổ sung xây dựng hệ thống làm nguội cốc khô (CDQ) số 1 và số 2. Đôn đốc FHS hoàn thành phương án tổng thể tái chế, tái sử dụng chất thải rắn trong khuôn viên dự án nhằm hạn chế tối đa lượng chất thải rắn phải lưu giữ tại bãi thải xỉ lấn biển.

Khẩn trương tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung” theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức kiểm tra việc hoàn thành các hạng mục công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành thử nghiệm xưởng luyện cố số 2 (Lò cốc số 3&4) và máy thiêu kết số 1 theo thông báo của FHS (dự kiến triển khai từ ngày 24/9 tới).

Dự kiến ngày 24/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức kiểm tra việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với 10 hạng mục chính của dự án.

Thế Kha – Trần Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên