Đề xuất tinh giản hàng vạn cán bộ xã, phường | Tháng Chín 20, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Bộ Nội vụ vừa đề xuất tinh giản từ 2.000 đến 7.600 cán bộ, công chức và hàng vạn người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Bộ Nội vụ vừa lấy ý kiến xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Dự thảo đưa ra hai phương án tinh giản số lượng cán bộ, công chức cấp xã, phường. Số lượng cán bộ sẽ giảm từ 2.000 đến 7.600 người tùy theo từng phương án.

Với phương án một, số lượng cán bộ, công chức ở cấp xã loại 1 được giữ nguyên, giảm 1 người ở cấp xã loại 2 và 3 như quy định tại Nghị định số 92. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã trong cả nước tính đến tháng 12/2015 có 256.608 người, bình quân 23 người/xã, tháng 12/2016 là 234.217 người, bình quân 21 người/xã, đúng bằng xã loại 3 theo quy định của Nghị định số 92. Theo phương án này số lượng cán bộ cấp xã sẽ giảm khoảng 7.698 cán bộ, công chức.

Theo phương án hai, Bộ Nội vụ đề xuất số lượng cán bộ, công chức ở cấp xã loại 1, loại 2 được giữ nguyên, chỉ giảm 1 người ở cấp xã loại 3. Theo phương án này sẽ giảm khoảng 2.003 cán bộ, công chức.

Đề xuất tinh giản hàng vạn cán bộ xã, phường
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về việc tinh giản công chức xã, phường, thị trấn

Với số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Bộ Nội vụ đưa ra hai phương án tinh giản. Theo phương án một sẽ giảm 5 người hoạt động không chuyên trách cho mỗi cấp xã từ 17-22 người/xã xuống chỉ còn 14-17 người/xã. Theo phương án này, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khoảng 172.236 người (bình quân 15,43 người/xã), sẽ giảm 28.687 người.

Phương án hai, thực hiện theo quy định 12 chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Hiện nay, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khoảng 200.923 người, bình quân 18 người/ xã. Theo phương án này, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khoảng 133.944 người sẽ giảm 66.979 người.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất tinh giản những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Hiện nay, cả nước có 135.019 thôn, tổ dân phố với 837.657 người hoạt động không chuyên trách, tức là bình quân 6,2 người/thôn, tổ dân phố. Nếu địa phương bố trí đủ 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thì tổng số chỉ còn 405.057 người, tinh giản tới 432.600 người.

Quang Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Bộ Nội vụ vừa đề xuất tinh giản từ 2.000 đến 7.600 cán bộ, công chức và hàng vạn người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Bộ Nội vụ vừa lấy ý kiến xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Dự thảo đưa ra hai phương án tinh giản số lượng cán bộ, công chức cấp xã, phường. Số lượng cán bộ sẽ giảm từ 2.000 đến 7.600 người tùy theo từng phương án.

Với phương án một, số lượng cán bộ, công chức ở cấp xã loại 1 được giữ nguyên, giảm 1 người ở cấp xã loại 2 và 3 như quy định tại Nghị định số 92. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã trong cả nước tính đến tháng 12/2015 có 256.608 người, bình quân 23 người/xã, tháng 12/2016 là 234.217 người, bình quân 21 người/xã, đúng bằng xã loại 3 theo quy định của Nghị định số 92. Theo phương án này số lượng cán bộ cấp xã sẽ giảm khoảng 7.698 cán bộ, công chức.

Theo phương án hai, Bộ Nội vụ đề xuất số lượng cán bộ, công chức ở cấp xã loại 1, loại 2 được giữ nguyên, chỉ giảm 1 người ở cấp xã loại 3. Theo phương án này sẽ giảm khoảng 2.003 cán bộ, công chức.

Đề xuất tinh giản hàng vạn cán bộ xã, phường
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về việc tinh giản công chức xã, phường, thị trấn

Với số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Bộ Nội vụ đưa ra hai phương án tinh giản. Theo phương án một sẽ giảm 5 người hoạt động không chuyên trách cho mỗi cấp xã từ 17-22 người/xã xuống chỉ còn 14-17 người/xã. Theo phương án này, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khoảng 172.236 người (bình quân 15,43 người/xã), sẽ giảm 28.687 người.

Phương án hai, thực hiện theo quy định 12 chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Hiện nay, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khoảng 200.923 người, bình quân 18 người/ xã. Theo phương án này, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khoảng 133.944 người sẽ giảm 66.979 người.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất tinh giản những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Hiện nay, cả nước có 135.019 thôn, tổ dân phố với 837.657 người hoạt động không chuyên trách, tức là bình quân 6,2 người/thôn, tổ dân phố. Nếu địa phương bố trí đủ 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thì tổng số chỉ còn 405.057 người, tinh giản tới 432.600 người.

Quang Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên