Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp cho nông dân | Tháng Bảy 3, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Sáng 3-7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các sở, ngành cấp tỉnh.

6 tháng đầu năm, hoạt động hội và phong trào nông dân Thanh Hóa đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh kết nạp được 6.039 hội viên mới; tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 142.653 lượt người; chuyển giao khoa học – kỹ thuật cho 164.554 lượt cán bộ, hội viên nông dân; tín chấp và ủy thác cho hơn 214.000 hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với mức dư nợ trên 8.000 tỷ đồng; cung ứng được 10.393 tấn phân bón trả chậm cho hội viên; phối hợp tổ chức dạy nghề cho 2.585 hội viên nông dân; tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho 3.512 lao động. Các cấp hội đã tham gia vận động hội viên nông dân hiến 18.372m2 đất, đóng góp 55,103 tỷ đồng, 66.070 ngày công; tu sữa và làm mới 2.669 km đường giao thông nông thôn, kênh mương và 341 phòng học, công trình điện các loại…

Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp cho nông dân
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Mặc dù đạt nhiều kết quả quan trọng, song công tác hội và phong trào nông dân vẫn còn những hạn chế, như: Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng ở một số đơn vị chưa được đổi mới nên hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao; chỉ đạo xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác còn lúng túng; việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác hội ở một số đơn vị  còn chung chung, chưa rõ nét… 


 Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp cho nông dân 
Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị.
 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội Nông dân đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các cấp hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho hội viên nông dân, có ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh. Xây dựng, nhân rộng các mô hình; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia vào tổ chức hội, tiếp tục tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời hỗ trợ các hoạt động để nông dân phát triển kinh tế, góp phần vào công tác giảm nghèo của tỉnh…Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình phối hợp đã ký kết với các ngành nhằm tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; tăng cường xây dựng các mô hình kinh tế, đặc biệt cần bám sát đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; đẩy mạnh công tác dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho hội viên nông dân. Vận động, hướng dẫn nông dân tham xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn… 

Quốc Hương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Sáng 3-7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các sở, ngành cấp tỉnh.

6 tháng đầu năm, hoạt động hội và phong trào nông dân Thanh Hóa đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh kết nạp được 6.039 hội viên mới; tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 142.653 lượt người; chuyển giao khoa học – kỹ thuật cho 164.554 lượt cán bộ, hội viên nông dân; tín chấp và ủy thác cho hơn 214.000 hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với mức dư nợ trên 8.000 tỷ đồng; cung ứng được 10.393 tấn phân bón trả chậm cho hội viên; phối hợp tổ chức dạy nghề cho 2.585 hội viên nông dân; tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho 3.512 lao động. Các cấp hội đã tham gia vận động hội viên nông dân hiến 18.372m2 đất, đóng góp 55,103 tỷ đồng, 66.070 ngày công; tu sữa và làm mới 2.669 km đường giao thông nông thôn, kênh mương và 341 phòng học, công trình điện các loại…

Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp cho nông dân
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Mặc dù đạt nhiều kết quả quan trọng, song công tác hội và phong trào nông dân vẫn còn những hạn chế, như: Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng ở một số đơn vị chưa được đổi mới nên hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao; chỉ đạo xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác còn lúng túng; việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác hội ở một số đơn vị  còn chung chung, chưa rõ nét… 


 Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp cho nông dân 
Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị.
 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội Nông dân đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các cấp hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho hội viên nông dân, có ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh. Xây dựng, nhân rộng các mô hình; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia vào tổ chức hội, tiếp tục tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời hỗ trợ các hoạt động để nông dân phát triển kinh tế, góp phần vào công tác giảm nghèo của tỉnh…Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình phối hợp đã ký kết với các ngành nhằm tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; tăng cường xây dựng các mô hình kinh tế, đặc biệt cần bám sát đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; đẩy mạnh công tác dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho hội viên nông dân. Vận động, hướng dẫn nông dân tham xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn… 

Quốc Hương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên