Danh nhân HÀ DUY PHIÊN (1791 – 1852) | Tháng Chín 21, 2016

HÀ DUY PHIÊN (1791 – 1852)

 

Người xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, đỗ Hương cống (1809), làm quan nhiều nơi, rồi về triều lên đến chức Thượng thư. Ông cũng có quân công, làm chức Tham tán dẹp loạn Quách Tất Công ở Ninh Bình. Từ đời Thiệu Trị là Cơ mật viện đại thần, kiêm Tổng tài Quốc sử quán. Khi mất truy tặng Thiếu bảo, Văn minh điện đại học sĩ.

Ông có tiếng tốt trong dân, có tài chính sự, nhưng đặc biệt còn là một nhà học giả. Ông đã chỉ đạo và trực tiếp biên soạn bộ sách lớn: Đại Nam hội điển sự lệ. Các sách khác như  Đại Nam thực lục tiền biên , cũng có công lao đóng góp của ông.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

HÀ DUY PHIÊN (1791 – 1852)

 

Người xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, đỗ Hương cống (1809), làm quan nhiều nơi, rồi về triều lên đến chức Thượng thư. Ông cũng có quân công, làm chức Tham tán dẹp loạn Quách Tất Công ở Ninh Bình. Từ đời Thiệu Trị là Cơ mật viện đại thần, kiêm Tổng tài Quốc sử quán. Khi mất truy tặng Thiếu bảo, Văn minh điện đại học sĩ.

Ông có tiếng tốt trong dân, có tài chính sự, nhưng đặc biệt còn là một nhà học giả. Ông đã chỉ đạo và trực tiếp biên soạn bộ sách lớn: Đại Nam hội điển sự lệ. Các sách khác như  Đại Nam thực lục tiền biên , cũng có công lao đóng góp của ông.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên