Đánh giá diễn biến triều – mặn trên hệ thống sông lớn | Tháng Tám 6, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã thực hiện đợt điều tra triều - mặn trên hệ thống các sông lớn: Sông Mã, sông Yên và sông Lạch Bạng nhằm đánh giá diễn biến triều - mặn trong mùa kiệt năm 2017 và bổ sung chuỗi số liệu phục vụ nghiên cứu về triều - mặn vùng ven biển của tỉnh.

Trên cơ sở số liệu điều tra, lấy ngưỡng đo mặn cho phép khai thác nước ngọt dưới hoặc bằng 1%o có thể thấy, trên sông Mã từ cửa Hới (TP Sầm Sơn) trở lên đến Quảng Phú (TP Thanh Hóa) cách cửa biển khoảng 10 km, nguồn nước không thể khai thác được nước ngọt kể cả lúc chân triều. Đoạn từ Quảng Hưng (TP Thanh Hóa) trở lên đến Nam Ngạn, cách cửa biển khoảng 18,5 km có thể khai thác được nguồn nước vào thời gian trước và sau chân triều. Đoạn từ Hàm Rồng trở lên khai thác được nguồn nước liên tục trong ngày. Trên sông Lạch Trường đoạn từ cửa biển trở lên đến Hoằng Hà, cách cửa biển khoảng 11,2 km không thể khai thác được nước ngọt vì thời gian xuất hiện độ mặn dưới 1%o là rất ít. Trên sông Yên đoạn từ cửa biển Ngọc Trà (cách cửa biển khoảng 12 km) không khai thác được nguồn nước ngọt. Đoạn từ Ngọc Trà đến Quảng Long (nhánh sông Hoàng) khai thác được vào thời điểm trước và sau chân triều. Từ Quảng Long (sông Hoàng), cầu Lạc (sông Nhơm) và bến Mắm trở lên phía thượng lưu có thể khai thác được liên tục. Riêng sông Lạch Bạng nguồn nước thường xuyên bị nhiễm mặn nặng, không thể khai thác được nguồn nước ngọt.

Căn cứ kết quả điều tra cũng như đánh giá thực trạng triều – mặn của Sở TN&MT, người dân có thể xác định được khả năng khai thác, sử dụng nguồn nước ở vùng ảnh hưởng thủy triều trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả. Đây cũng là căn cứ quan trọng để ngành chức năng đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước, như: Ngành nông nghiệp cần có phương án chuyển đổi cây trồng cạn sử dụng ít nước tưới, bảo đảm hiệu quả sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu của các huyện thuộc vùng sông ảnh hưởng của thủy triều; các nhà máy thủy điện cân đối nguồn nước để thực hiện chế độ phát điện, bảo đảm quy trình vận hành các hồ chứa đã được phê duyệt, bảo đảm mực nước tối thiểu vùng hạ lưu theo quy định. Đối với các xã thuộc vùng sông ảnh hưởng của thủy triều cần chủ động ngăn ngừa, phòng chống, thích ứng với sự biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý trong sản xuất và sinh hoạt…

.Phong Sắc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã thực hiện đợt điều tra triều - mặn trên hệ thống các sông lớn: Sông Mã, sông Yên và sông Lạch Bạng nhằm đánh giá diễn biến triều - mặn trong mùa kiệt năm 2017 và bổ sung chuỗi số liệu phục vụ nghiên cứu về triều - mặn vùng ven biển của tỉnh.

Trên cơ sở số liệu điều tra, lấy ngưỡng đo mặn cho phép khai thác nước ngọt dưới hoặc bằng 1%o có thể thấy, trên sông Mã từ cửa Hới (TP Sầm Sơn) trở lên đến Quảng Phú (TP Thanh Hóa) cách cửa biển khoảng 10 km, nguồn nước không thể khai thác được nước ngọt kể cả lúc chân triều. Đoạn từ Quảng Hưng (TP Thanh Hóa) trở lên đến Nam Ngạn, cách cửa biển khoảng 18,5 km có thể khai thác được nguồn nước vào thời gian trước và sau chân triều. Đoạn từ Hàm Rồng trở lên khai thác được nguồn nước liên tục trong ngày. Trên sông Lạch Trường đoạn từ cửa biển trở lên đến Hoằng Hà, cách cửa biển khoảng 11,2 km không thể khai thác được nước ngọt vì thời gian xuất hiện độ mặn dưới 1%o là rất ít. Trên sông Yên đoạn từ cửa biển Ngọc Trà (cách cửa biển khoảng 12 km) không khai thác được nguồn nước ngọt. Đoạn từ Ngọc Trà đến Quảng Long (nhánh sông Hoàng) khai thác được vào thời điểm trước và sau chân triều. Từ Quảng Long (sông Hoàng), cầu Lạc (sông Nhơm) và bến Mắm trở lên phía thượng lưu có thể khai thác được liên tục. Riêng sông Lạch Bạng nguồn nước thường xuyên bị nhiễm mặn nặng, không thể khai thác được nguồn nước ngọt.

Căn cứ kết quả điều tra cũng như đánh giá thực trạng triều – mặn của Sở TN&MT, người dân có thể xác định được khả năng khai thác, sử dụng nguồn nước ở vùng ảnh hưởng thủy triều trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả. Đây cũng là căn cứ quan trọng để ngành chức năng đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước, như: Ngành nông nghiệp cần có phương án chuyển đổi cây trồng cạn sử dụng ít nước tưới, bảo đảm hiệu quả sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu của các huyện thuộc vùng sông ảnh hưởng của thủy triều; các nhà máy thủy điện cân đối nguồn nước để thực hiện chế độ phát điện, bảo đảm quy trình vận hành các hồ chứa đã được phê duyệt, bảo đảm mực nước tối thiểu vùng hạ lưu theo quy định. Đối với các xã thuộc vùng sông ảnh hưởng của thủy triều cần chủ động ngăn ngừa, phòng chống, thích ứng với sự biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý trong sản xuất và sinh hoạt…

.Phong Sắc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên