Dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng | Tháng Tám 8, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Nhận thức rõ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tạo quỹ đất sạch để thực hiện các dự án, đúng tiến độ là bài toán khó, phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi. Thời gian qua, hệ thống dân vận huyện Hoằng Hóa đã làm tốt công tác dân vận khéo, gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) trong GPMB phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Được chính quyền địa phương thông báo về việc thu hồi đất ở phục vụ Dự án làm đường đến Khu du lịch biển Hải Tiến, hộ bà Mai Thị Thớm, thôn 9, xã Hoằng Hải tuy có chút băn khoăn nhưng được các tổ chức đoàn thể chính trị tuyên truyền, giải thích, bà Thớm đã nghiêm túc, tự giác chấp hành và  được MTTQ huyện hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà tại khu tái định cư. Nay bà Thớm đã chuyển ra nhà mới ở khu tái định cư khang trang, sạch đẹp, cuộc sống tương đối ổn định.

Năm 2017, huyện Hoằng Hóa có 41 dự án, công trình hạ tầng được triển khai, trong đó có một số công trình quan trọng phải thực hiện GPMB. Dự án làm đường từ thị trấn Bút Sơn đến Khu du lịch biển Hải Tiến dài 15 km qua địa bàn 4 xã, thị trấn là một trong những dự án quan trọng của huyện, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân có các công trình, hạ tầng trên đất với kinh phí bồi thường tương đối nhiều. Vì thế huyện Hoằng Hóa đã nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể mà nòng cốt là lực lượng làm công tác dân vận phải tích cực tuyên truyền, vận động giúp nhân dân hiểu và chấp hành pháp luật trong thực hiện GPMB. Các tổ chức đoàn thể giúp đỡ các hộ khó khăn, hộ gia đình chính sách  tháo dỡ, vận chuyển, hỗ trợ kinh phí xây nhà mới; công khai minh bạch các thủ tục, chế độ, chính sách liên quan đến kiểm kê, bồi thường GPMB. Mọi thắc mắc của người dân được cán bộ, đảng viên lắng nghe, giải thích và đề xuất giải pháp giải quyết “thấu tình, đạt lý”, bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nhân dân… Chỉ trong 2 tháng, cơ bản các hộ dân đã đồng thuận chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công đúng tiến độ. Đây cũng là cách làm mà hệ thống dân vận cơ sở trên địa bàn huyện Hoằng Hóa tập trung thực hiện, nhất là các địa phương có liên quan đến GPMB thực hiện các dự án, công trình. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện không có tình trạng tụ tập đông người dân gây mất trật tự, phản ánh, kiến nghị liên quan đến thực hiện GPMB.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Hoằng Hóa, cho biết: Ban dân vận đã chủ động, tích cực tham mưu cho  thường trực, ban thường vụ huyện ủy thường xuyên sát sao chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể và giao trách nhiệm đến từng đồng chí cán bộ, đảng viên phụ trách trực tiếp cụm, đơn vị, khu dân cư bám cơ sở nắm bắt những khó khăn, vướng mắc đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ làm công tác dân vận, nắm chắc các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện các quy trình GPMB theo quy định, công khai minh bạch. Ban dân vận huyện ủy cùng với các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị huyện tham gia tổ vận động giải quyết tồn đọng, vướng mắc trong công tác GPMB.

Với những cố gắng nỗ lực, sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện tốt QCDCCS gắn với phong trào dân vận khéo, hệ thống dân vận huyện Hoằng Hóa đã góp phần tích cực vào công tác GPMB thực hiện các dự án quan trọng của tỉnh.

.Lê Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Nhận thức rõ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tạo quỹ đất sạch để thực hiện các dự án, đúng tiến độ là bài toán khó, phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi. Thời gian qua, hệ thống dân vận huyện Hoằng Hóa đã làm tốt công tác dân vận khéo, gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) trong GPMB phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Được chính quyền địa phương thông báo về việc thu hồi đất ở phục vụ Dự án làm đường đến Khu du lịch biển Hải Tiến, hộ bà Mai Thị Thớm, thôn 9, xã Hoằng Hải tuy có chút băn khoăn nhưng được các tổ chức đoàn thể chính trị tuyên truyền, giải thích, bà Thớm đã nghiêm túc, tự giác chấp hành và  được MTTQ huyện hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà tại khu tái định cư. Nay bà Thớm đã chuyển ra nhà mới ở khu tái định cư khang trang, sạch đẹp, cuộc sống tương đối ổn định.

Năm 2017, huyện Hoằng Hóa có 41 dự án, công trình hạ tầng được triển khai, trong đó có một số công trình quan trọng phải thực hiện GPMB. Dự án làm đường từ thị trấn Bút Sơn đến Khu du lịch biển Hải Tiến dài 15 km qua địa bàn 4 xã, thị trấn là một trong những dự án quan trọng của huyện, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân có các công trình, hạ tầng trên đất với kinh phí bồi thường tương đối nhiều. Vì thế huyện Hoằng Hóa đã nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể mà nòng cốt là lực lượng làm công tác dân vận phải tích cực tuyên truyền, vận động giúp nhân dân hiểu và chấp hành pháp luật trong thực hiện GPMB. Các tổ chức đoàn thể giúp đỡ các hộ khó khăn, hộ gia đình chính sách  tháo dỡ, vận chuyển, hỗ trợ kinh phí xây nhà mới; công khai minh bạch các thủ tục, chế độ, chính sách liên quan đến kiểm kê, bồi thường GPMB. Mọi thắc mắc của người dân được cán bộ, đảng viên lắng nghe, giải thích và đề xuất giải pháp giải quyết “thấu tình, đạt lý”, bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nhân dân… Chỉ trong 2 tháng, cơ bản các hộ dân đã đồng thuận chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công đúng tiến độ. Đây cũng là cách làm mà hệ thống dân vận cơ sở trên địa bàn huyện Hoằng Hóa tập trung thực hiện, nhất là các địa phương có liên quan đến GPMB thực hiện các dự án, công trình. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện không có tình trạng tụ tập đông người dân gây mất trật tự, phản ánh, kiến nghị liên quan đến thực hiện GPMB.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Hoằng Hóa, cho biết: Ban dân vận đã chủ động, tích cực tham mưu cho  thường trực, ban thường vụ huyện ủy thường xuyên sát sao chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể và giao trách nhiệm đến từng đồng chí cán bộ, đảng viên phụ trách trực tiếp cụm, đơn vị, khu dân cư bám cơ sở nắm bắt những khó khăn, vướng mắc đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ làm công tác dân vận, nắm chắc các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện các quy trình GPMB theo quy định, công khai minh bạch. Ban dân vận huyện ủy cùng với các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị huyện tham gia tổ vận động giải quyết tồn đọng, vướng mắc trong công tác GPMB.

Với những cố gắng nỗ lực, sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện tốt QCDCCS gắn với phong trào dân vận khéo, hệ thống dân vận huyện Hoằng Hóa đã góp phần tích cực vào công tác GPMB thực hiện các dự án quan trọng của tỉnh.

.Lê Hà
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên