Đà Nẵng triển khai nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện | Tháng Mười 20, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Chiều 19/10, UBND TP Đà Nẵng và Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPOST) tổ chức triển khai nhận hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công dân và chuyển, nộp cho cơ quan thẩm quyền của thành phố; nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan thẩm quyền thành phố và chuyển trả kết quả cho tổ chức, công dân qua dịch vụ bưu chính công ích khi tổ chức, công dân có yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

VNPOST cũng tổ chức các đại lý dịch vụ công trực tuyến tại các bưu cục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để thực hiện một số khâu trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng.

Cụ thể, VNPOST thay mặt tổ chức, công dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính cho cơ quan thẩm quyền trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng đối với các thủ tục hành chính triển khai trực tuyến ở mức 3 và mức 4 như quy trình đã được thiết lập sẵn.

Đà Nẵng triển khai nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện

UBND TP Đà Nẵng và Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn TP Đà Nẵng

Thay mặt tổ chức, công dân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan có thẩm quyền trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng đối với các thủ tục hành chính triển khai trực tuyến ở mức 3 và mức 4; đồng thời chuyển phát kết quả cho tổ chức, công dân.

Hướng dẫn, giúp tổ chức, công dân đăng ký tài khoản công dân điện tử trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. Hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông

Người dân đặt yêu cầu và theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích có thể gọi đến Tổng đài dịch vụ công (hotline 0236 1022) hoặc vào Cổng Thông tin chính quyền điện tử: egov.danang.gov.vn.

Khánh Hồng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Chiều 19/10, UBND TP Đà Nẵng và Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPOST) tổ chức triển khai nhận hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công dân và chuyển, nộp cho cơ quan thẩm quyền của thành phố; nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan thẩm quyền thành phố và chuyển trả kết quả cho tổ chức, công dân qua dịch vụ bưu chính công ích khi tổ chức, công dân có yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

VNPOST cũng tổ chức các đại lý dịch vụ công trực tuyến tại các bưu cục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để thực hiện một số khâu trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng.

Cụ thể, VNPOST thay mặt tổ chức, công dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính cho cơ quan thẩm quyền trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng đối với các thủ tục hành chính triển khai trực tuyến ở mức 3 và mức 4 như quy trình đã được thiết lập sẵn.

Đà Nẵng triển khai nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện

UBND TP Đà Nẵng và Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn TP Đà Nẵng

Thay mặt tổ chức, công dân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan có thẩm quyền trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng đối với các thủ tục hành chính triển khai trực tuyến ở mức 3 và mức 4; đồng thời chuyển phát kết quả cho tổ chức, công dân.

Hướng dẫn, giúp tổ chức, công dân đăng ký tài khoản công dân điện tử trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. Hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông

Người dân đặt yêu cầu và theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích có thể gọi đến Tổng đài dịch vụ công (hotline 0236 1022) hoặc vào Cổng Thông tin chính quyền điện tử: egov.danang.gov.vn.

Khánh Hồng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên