Cựu chiến binh huyện Thiệu Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới | Tháng Mười Một 19, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thiệu Hóa tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Các cấp hội CCB lồng ghép nội dung XDNTM vào các phong trào: “CCB gương mẫu” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Các phong trào thi đua do hội phát động nhận được sự đồng tình, hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo hội viên.

Từ năm 2012 đến nay, hội viên CCB đã đóng góp trên 51 tỷ đồng, 5.960 ngày công, hiến 1.136 m2 đất, phá dỡ 5.800 m tường rào, ủng hộ vật tư trị giá 2,5 tỷ đồng XDNTM. Cùng với nhân dân nâng cấp, bê tông hóa được hàng trăm km đường giao thông, xây dựng mới hơn 60 nhà văn hóa. Hội viên CCB phụ trách 110 đoạn đường tự quản về vệ sinh môi trường, 8 câu lạc bộ vệ sinh môi trường định kỳ thu gom rác thải ra nơi quy định; có 70% cơ sở hội tham gia công tác vệ sinh môi trường ngoài đồng ruộng…

. Thanh Huê
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thiệu Hóa tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Các cấp hội CCB lồng ghép nội dung XDNTM vào các phong trào: “CCB gương mẫu” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Các phong trào thi đua do hội phát động nhận được sự đồng tình, hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo hội viên.

Từ năm 2012 đến nay, hội viên CCB đã đóng góp trên 51 tỷ đồng, 5.960 ngày công, hiến 1.136 m2 đất, phá dỡ 5.800 m tường rào, ủng hộ vật tư trị giá 2,5 tỷ đồng XDNTM. Cùng với nhân dân nâng cấp, bê tông hóa được hàng trăm km đường giao thông, xây dựng mới hơn 60 nhà văn hóa. Hội viên CCB phụ trách 110 đoạn đường tự quản về vệ sinh môi trường, 8 câu lạc bộ vệ sinh môi trường định kỳ thu gom rác thải ra nơi quy định; có 70% cơ sở hội tham gia công tác vệ sinh môi trường ngoài đồng ruộng…

. Thanh Huê
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên