Công ty trang sức mỹ ký bị phạt hơn 300 triệu đồng | Tháng Mười 20, 2017

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Công ty TNHH Has Fashion chuyên gia công đồ trang sức mỹ ký và chi tiết liên quan phục vụ nhu cầu làm đẹp của phái nữ vừa bị UBND tỉnh Ninh Bình phạt 310 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Trước đó, qua trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện Công ty TNHH Has Fashion (Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) có hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường; lực lượng Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất UBND tỉnh Ninh Bình ra quyết định xử phạt hành chính đối với công ty này.

Sau đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 492/QĐ xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Has Fashion vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính “vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường”.

Công ty trang sức mỹ ký bị phạt hơn 300 triệu đồng
Khu công nghiệp Gián Khẩu nơi công ty Has Fashion đóng trụ sở và hoạt động.

Công ty TNHH Has Fashion bị phạt số tiền 310 triệu đồng; trong đó phạt 100 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn về chất thải từ 5 lần trở lên, thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày (quy định tại Điểm a, Khoản 6, Điều 44, Nghị định số 155/2016/NĐ – CP).

Phạt tăng thêm 210 triệu đồng (tương đương 210% khung hình phạt), quy định tại Khoản 11, Điều 44, Nghị định số 155/2016/NĐ – CP. Cụ thể: Phạt tăng theo 30% đối với thông số môi trường Amoni (NH4+) vượt quy chuẩn kỹ thuật 2,44 lần; Phạt tăng thêm 40% đối với thông số môi trường COD vượt quy chuẩn kỹ thuật 3,5 lần; Phạt tăng thêm 40% đối với thông số môi trường BOD5 vượt quy chuẩn kỹ thuật 4,027 lần; Phạt tăng thêm 50% đối với thông số môi trường Đồng (Cu) vượt quy chuẩn kỹ thuật 34,7 lần; Phạt tăng thêm 50% đối với thông số môi trường Kẽm (Zn) vượt quy chuẩn kỹ thuật 35,2 lần.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Công ty TNHH Has Fashion trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt này phải khắc phục, sửa chữa xong hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo toàn bộ lượng nước thải thoát ra ngoài môi trường phải được xử lý triệt để, đạt QCVN 40: 2011/BTNMT, Cột B như nội dung cam kết tại Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ngày 20/02/2017, theo quy định tại Điểm a, Khoản 13, Điều 14, Nghị định số 155/2016/NĐ – CP.

Được biết, Công ty TNHH Has Fashion hoạt động trong Khu công nghiệp Gián Khẩu, là đơn vị chuyên gia công đồ trang sức mỹ ký và chi tiết liên quan phục vụ nhu cầu làm đẹp của phái nữ.

Thái Bá

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Pháp luật - Xã Hội) - Dân trí Công ty TNHH Has Fashion chuyên gia công đồ trang sức mỹ ký và chi tiết liên quan phục vụ nhu cầu làm đẹp của phái nữ vừa bị UBND tỉnh Ninh Bình phạt 310 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Trước đó, qua trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện Công ty TNHH Has Fashion (Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) có hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường; lực lượng Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất UBND tỉnh Ninh Bình ra quyết định xử phạt hành chính đối với công ty này.

Sau đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 492/QĐ xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Has Fashion vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính “vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường”.

Công ty trang sức mỹ ký bị phạt hơn 300 triệu đồng
Khu công nghiệp Gián Khẩu nơi công ty Has Fashion đóng trụ sở và hoạt động.

Công ty TNHH Has Fashion bị phạt số tiền 310 triệu đồng; trong đó phạt 100 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn về chất thải từ 5 lần trở lên, thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày (quy định tại Điểm a, Khoản 6, Điều 44, Nghị định số 155/2016/NĐ – CP).

Phạt tăng thêm 210 triệu đồng (tương đương 210% khung hình phạt), quy định tại Khoản 11, Điều 44, Nghị định số 155/2016/NĐ – CP. Cụ thể: Phạt tăng theo 30% đối với thông số môi trường Amoni (NH4+) vượt quy chuẩn kỹ thuật 2,44 lần; Phạt tăng thêm 40% đối với thông số môi trường COD vượt quy chuẩn kỹ thuật 3,5 lần; Phạt tăng thêm 40% đối với thông số môi trường BOD5 vượt quy chuẩn kỹ thuật 4,027 lần; Phạt tăng thêm 50% đối với thông số môi trường Đồng (Cu) vượt quy chuẩn kỹ thuật 34,7 lần; Phạt tăng thêm 50% đối với thông số môi trường Kẽm (Zn) vượt quy chuẩn kỹ thuật 35,2 lần.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Công ty TNHH Has Fashion trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt này phải khắc phục, sửa chữa xong hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo toàn bộ lượng nước thải thoát ra ngoài môi trường phải được xử lý triệt để, đạt QCVN 40: 2011/BTNMT, Cột B như nội dung cam kết tại Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ngày 20/02/2017, theo quy định tại Điểm a, Khoản 13, Điều 14, Nghị định số 155/2016/NĐ – CP.

Được biết, Công ty TNHH Has Fashion hoạt động trong Khu công nghiệp Gián Khẩu, là đơn vị chuyên gia công đồ trang sức mỹ ký và chi tiết liên quan phục vụ nhu cầu làm đẹp của phái nữ.

Thái Bá

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên