Công ty CP Bắc Trung Nam bàn giao tòa nhà tại 09 Lê Hoàn cho Công ty CP Xây lắp điện lực | Tháng Mười 19, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Công ty CP Bắc Trung Nam không có khả năng tài chính để thanh toán khoản nợ đã vay của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa, do vậy, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa đã bán khoản nợ nêu trên cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Sau đó,  Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã bán cho Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa. Thời gian vừa qua, Công ty CP Xây lắp điện lực đã có 3 công văn yêu cầu Công ty CP Bắc Trung Nam trả nợ, nhưng Công ty CP Bắc Trung Nam không có khả năng trả nợ.

Do vậy,  ngày 16-10-2017, Công ty CP  Bắc Trung Nam đã tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp cho món nợ trên, gồm tòa nhà 6 tầng tại 09 – Lê Hoàn, một số thiết bị vật tư y tế là tài sản thế chấp  cho Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa.

Việc bàn giao trên diễn ra đúng quy định của pháp luật, trước sự  chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan. Ngay sau khi nhận bàn giao,  Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa  đã tiến hành làm các thủ tục thành lập công ty mới, sớm ổn định bộ máy hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân, tiếp nhận, bố trí việc làm, bảo đảm thu nhập  cho toàn bộ người lao động.

 
            Nguyễn Thanh Hải
            (Công ty Luật TNHH Thiên Tân)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Công ty CP Bắc Trung Nam không có khả năng tài chính để thanh toán khoản nợ đã vay của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa, do vậy, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa đã bán khoản nợ nêu trên cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Sau đó,  Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã bán cho Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa. Thời gian vừa qua, Công ty CP Xây lắp điện lực đã có 3 công văn yêu cầu Công ty CP Bắc Trung Nam trả nợ, nhưng Công ty CP Bắc Trung Nam không có khả năng trả nợ.

Do vậy,  ngày 16-10-2017, Công ty CP  Bắc Trung Nam đã tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp cho món nợ trên, gồm tòa nhà 6 tầng tại 09 – Lê Hoàn, một số thiết bị vật tư y tế là tài sản thế chấp  cho Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa.

Việc bàn giao trên diễn ra đúng quy định của pháp luật, trước sự  chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan. Ngay sau khi nhận bàn giao,  Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa  đã tiến hành làm các thủ tục thành lập công ty mới, sớm ổn định bộ máy hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân, tiếp nhận, bố trí việc làm, bảo đảm thu nhập  cho toàn bộ người lao động.

 
            Nguyễn Thanh Hải
            (Công ty Luật TNHH Thiên Tân)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên