Công đoàn ngành xây dựng: Phấn đấu 80% trở lên công đoàn cơ sở đạt vững mạnh | Tháng Tám 1, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Nhiệm kỳ 2012-2017, công đoàn ngành xây dựng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực của ngành.

5 năm qua, đã có 151 sáng kiến, 5 đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng, giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng, trong đó có 18 đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở phối hợp kiểm tra, giám sát, giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động; chủ động tham gia với cấp ủy, chính quyền để duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, cải thiện điều  kiện cho người lao động. Hiện nay, 94% – 97% lao động trong toàn ngành có việc làm thường xuyên với mức lương bình quân 6.200.000 đồng/người/ tháng.

Nhiệm kỳ 2017-2022, công đoàn ngành xây dựng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn các cấp theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển của ngành; tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động; phấn đấu hàng năm 80% trở lên công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, trong đó có 65% công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

. Thanh Huê
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Nhiệm kỳ 2012-2017, công đoàn ngành xây dựng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực của ngành.

5 năm qua, đã có 151 sáng kiến, 5 đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng, giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng, trong đó có 18 đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở phối hợp kiểm tra, giám sát, giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động; chủ động tham gia với cấp ủy, chính quyền để duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, cải thiện điều  kiện cho người lao động. Hiện nay, 94% – 97% lao động trong toàn ngành có việc làm thường xuyên với mức lương bình quân 6.200.000 đồng/người/ tháng.

Nhiệm kỳ 2017-2022, công đoàn ngành xây dựng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn các cấp theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển của ngành; tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động; phấn đấu hàng năm 80% trở lên công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, trong đó có 65% công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

. Thanh Huê
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên