Chuẩn bị vật tư phòng chống thiên tai tại nhiều địa phương còn chậm | Tháng Bảy 1, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc chuẩn bị vật tư PCTT & TKCN trước ngày 31 - 5, nhưng qua kiểm tra, nhiều địa phương triển khai chậm, chưa đủ số vật tư dự trữ.

Quyết định số 21, ngày 17 – 3 – 2017 của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đã giao cụ thể từng chủng loại, số lượng vật tư cho các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, trong mùa mưa bão năm nay, toàn tỉnh phải chuẩn bị hơn 92.300 m3 đất và cát, hơn 4.700 m3 đá các loại, 84.700 cây tre, hơn 15.100 rọ tre, rọ thép… Số lượng nhiều loại vật tư quan trọng khác, như: 404.000 bao tải, 192.500 kg rơm rạ, 44.800 bó rồng… cũng được giao các huyện, thị xã, thành phố – tùy thuộc vào điều kiện thực tế. Cùng với đó, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh – cơ quan thường trực của ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đã có công văn gửi các địa phương, hướng dẫn việc rà soát lại vật tư dự trữ năm 2016, những loại vật tư cũ để ra ngoài  sử dụng trước, những vật tư không bảo đảm  chất lượng thì phải loại bỏ. Để rà soát lại việc thực hiện các chỉ tiêu được giao của các địa phương, trong tháng 6 vừa qua, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đã cử 20 đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra tại các địa phương. 

Qua đợt tổng kiểm tra cho thấy nhiều địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, như các huyện: Hậu Lộc, Thiệu Hóa đã chuẩn bị các loại vật tư được giao tương đối đầy đủ. Việc sắp xếp các loại vật tư khoa học, dễ lấy theo đúng yêu cầu. Nhiều địa phương cũng có một số sáng tạo, chẳng hạn các huyện: Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Tĩnh Gia, Nông Cống… chủ động thay thế rọ tre bằng rọ thép lưới B 40. So với rọ tre, rọ thép bền hơn nên có thể dự trữ trong nhiều năm, chống lãng phí; có thể xếp gọn gàng hơn, đỡ tốn diện tích các kho chứa. Bên cạnh đó, nhiều địa phương còn có các bước triển khai công tác PCTT & TKCN chưa kỹ, còn chậm trong việc chuẩn bị vật tư dự trữ theo phương châm “4 tại chỗ” được giao. Tính đến thời điểm các đoàn của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN  tỉnh tổ chức đi kiểm tra, xã Minh Nghĩa (Nông Cống) mới chuẩn bị gần 50% số vật tư được giao, nhiều loại vật tư mới có trong hợp đồng mua sắm nhưng không có trên thực tế. Đây là xã có sông Yên chạy qua địa bàn, nhưng công tác chuẩn bị vật tư mùa mưa bão của xã còn khá sơ sài, thiếu các nội dung, phương án cần thiết. Tại các xã Khuyến Nông và Đồng Thắng của huyện Triệu Sơn, công tác chuẩn bị vật tư cũng chưa đầy đủ. Một số loại vật tư như cọc tre, rọ thép chưa được thay thế bổ sung, chủ yếu là vật tư cũ, kém chất lượng. Tại xã vùng sâu Thanh Quân (Như Xuân) – địa phương thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, nhưng chưa xây dựng phương án và  chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác chuẩn bị vật tư PCTT.

Để khắc phục tình trạng trên, Văn Phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chủ động thành lập các đoàn kiểm tra tại các xã, từ đó rà soát, nhắc nhở các địa phương bổ sung các phương án PCTT & TKCN trong mùa mưa bão 2017, trong đó có việc chuẩn bị vật tư PCTT theo phương châm “4 tại chỗ”.

.Bài và ảnh: Linh Trường
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc chuẩn bị vật tư PCTT & TKCN trước ngày 31 - 5, nhưng qua kiểm tra, nhiều địa phương triển khai chậm, chưa đủ số vật tư dự trữ.

Quyết định số 21, ngày 17 – 3 – 2017 của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đã giao cụ thể từng chủng loại, số lượng vật tư cho các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, trong mùa mưa bão năm nay, toàn tỉnh phải chuẩn bị hơn 92.300 m3 đất và cát, hơn 4.700 m3 đá các loại, 84.700 cây tre, hơn 15.100 rọ tre, rọ thép… Số lượng nhiều loại vật tư quan trọng khác, như: 404.000 bao tải, 192.500 kg rơm rạ, 44.800 bó rồng… cũng được giao các huyện, thị xã, thành phố – tùy thuộc vào điều kiện thực tế. Cùng với đó, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh – cơ quan thường trực của ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đã có công văn gửi các địa phương, hướng dẫn việc rà soát lại vật tư dự trữ năm 2016, những loại vật tư cũ để ra ngoài  sử dụng trước, những vật tư không bảo đảm  chất lượng thì phải loại bỏ. Để rà soát lại việc thực hiện các chỉ tiêu được giao của các địa phương, trong tháng 6 vừa qua, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đã cử 20 đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra tại các địa phương. 

Qua đợt tổng kiểm tra cho thấy nhiều địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, như các huyện: Hậu Lộc, Thiệu Hóa đã chuẩn bị các loại vật tư được giao tương đối đầy đủ. Việc sắp xếp các loại vật tư khoa học, dễ lấy theo đúng yêu cầu. Nhiều địa phương cũng có một số sáng tạo, chẳng hạn các huyện: Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Tĩnh Gia, Nông Cống… chủ động thay thế rọ tre bằng rọ thép lưới B 40. So với rọ tre, rọ thép bền hơn nên có thể dự trữ trong nhiều năm, chống lãng phí; có thể xếp gọn gàng hơn, đỡ tốn diện tích các kho chứa. Bên cạnh đó, nhiều địa phương còn có các bước triển khai công tác PCTT & TKCN chưa kỹ, còn chậm trong việc chuẩn bị vật tư dự trữ theo phương châm “4 tại chỗ” được giao. Tính đến thời điểm các đoàn của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN  tỉnh tổ chức đi kiểm tra, xã Minh Nghĩa (Nông Cống) mới chuẩn bị gần 50% số vật tư được giao, nhiều loại vật tư mới có trong hợp đồng mua sắm nhưng không có trên thực tế. Đây là xã có sông Yên chạy qua địa bàn, nhưng công tác chuẩn bị vật tư mùa mưa bão của xã còn khá sơ sài, thiếu các nội dung, phương án cần thiết. Tại các xã Khuyến Nông và Đồng Thắng của huyện Triệu Sơn, công tác chuẩn bị vật tư cũng chưa đầy đủ. Một số loại vật tư như cọc tre, rọ thép chưa được thay thế bổ sung, chủ yếu là vật tư cũ, kém chất lượng. Tại xã vùng sâu Thanh Quân (Như Xuân) – địa phương thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, nhưng chưa xây dựng phương án và  chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác chuẩn bị vật tư PCTT.

Để khắc phục tình trạng trên, Văn Phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chủ động thành lập các đoàn kiểm tra tại các xã, từ đó rà soát, nhắc nhở các địa phương bổ sung các phương án PCTT & TKCN trong mùa mưa bão 2017, trong đó có việc chuẩn bị vật tư PCTT theo phương châm “4 tại chỗ”.

.Bài và ảnh: Linh Trường
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên