Chuẩn bị đúng, đủ nội dung, sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ | Tháng Bảy 21, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Chiều 19-7, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan đã làm việc với huyện Quan Hóa về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2017.

Xác định diễn tập KVPT là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, những ngày qua, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Quan Hóa đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tập trung xây dựng kế hoạch, văn kiện diễn tập và tổ chức luyện tập các nội dung theo quy định. Huyện cũng đã tập trung xây dựng, củng cố hệ thống thao trường diễn tập, nhà chỉ huy, đường giao thông bảo đảm kế hoạch, yêu cầu đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền biểu dương tinh thần chủ động và tích cực chuẩn bị diễn tập KVPT của huyện Quan Hóa, đồng thời nhấn mạnh: Diễn tập KVPT là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác quân sự quốc phòng địa phương. Do vậy, các thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện cần phát huy vai trò, trách nhiệm và tích cực làm tốt công tác chuẩn bị để diễn tập đạt mục đích, yêu cầu. Trước mắt, cần hoàn thiện các văn kiện để chính thức ban hành; tập trung nghiên cứu kỹ nội dung diễn tập đã được phân công để triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị luyện tập đúng, đủ nội dung, thành phần, gắn với từng cương vị, trách nhiệm và phải thực hiện đúng theo phương châm “Thiết thực, hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm”. Trong quá trình luyện tập và diễn tập, phải vận dụng tốt quan điểm, cơ chế: “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu và lực lượng vũ trang làm nòng cốt” theo đúng tinh thần xây dựng các địa phương thành KVPT vững chắc.

Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã đi kiểm tra việc thi công Dự án Thủy điện Trung Sơn. Công trình Thủy điện Trung Sơn được khởi công từ ngày 24-11-2012, đến nay 4 tổ máy đã phát điện. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn cần phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2017 theo đúng tiến độ, đáp ứng được các tiêu chí về môi trường, chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật.

 

 

 

.Mai Phương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Chiều 19-7, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan đã làm việc với huyện Quan Hóa về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2017.

Xác định diễn tập KVPT là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, những ngày qua, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Quan Hóa đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tập trung xây dựng kế hoạch, văn kiện diễn tập và tổ chức luyện tập các nội dung theo quy định. Huyện cũng đã tập trung xây dựng, củng cố hệ thống thao trường diễn tập, nhà chỉ huy, đường giao thông bảo đảm kế hoạch, yêu cầu đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền biểu dương tinh thần chủ động và tích cực chuẩn bị diễn tập KVPT của huyện Quan Hóa, đồng thời nhấn mạnh: Diễn tập KVPT là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác quân sự quốc phòng địa phương. Do vậy, các thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện cần phát huy vai trò, trách nhiệm và tích cực làm tốt công tác chuẩn bị để diễn tập đạt mục đích, yêu cầu. Trước mắt, cần hoàn thiện các văn kiện để chính thức ban hành; tập trung nghiên cứu kỹ nội dung diễn tập đã được phân công để triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị luyện tập đúng, đủ nội dung, thành phần, gắn với từng cương vị, trách nhiệm và phải thực hiện đúng theo phương châm “Thiết thực, hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm”. Trong quá trình luyện tập và diễn tập, phải vận dụng tốt quan điểm, cơ chế: “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu và lực lượng vũ trang làm nòng cốt” theo đúng tinh thần xây dựng các địa phương thành KVPT vững chắc.

Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã đi kiểm tra việc thi công Dự án Thủy điện Trung Sơn. Công trình Thủy điện Trung Sơn được khởi công từ ngày 24-11-2012, đến nay 4 tổ máy đã phát điện. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn cần phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2017 theo đúng tiến độ, đáp ứng được các tiêu chí về môi trường, chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật.

 

 

 

.Mai Phương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,