“Chúa chổm” Vinachem bế tắc với những khoản nợ hàng ngàn tỷ đồng | Tháng Mười 13, 2017

"Chúa chổm" Vinachem bế tắc với những khoản nợ hàng ngàn tỷ đồng

Hàng loạt ngân hàng lớn cùng ‘dính’ nợ của Vinachem.

Những khoản nợ ngàn tỷ đồng

Theo báo cáo, tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, hiện 4 dự án nhà máy đạm của Vinachem bao gồm Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc, DAP – Vinachem và DAP 2 – Lào Cai đang có nợ gốc lên tới 8.588 tỷ đồng. Trong đó, chỉ có DAP – Vinachem còn nợ ít nhất 201 tỷ đồng, dự kiến trả hết nợ trong năm 2018.

Ba nhà máy đạm còn lại có Đạm Ninh Bình còn nợ 2.698 tỷ đồng, dự kiến tới 2023 mới trả hết nợ. Nhà máy Đạm Hà Bắc nợ 3.952 tỷ đồng, chưa kể khoản nợ lãi quá hạn lên tới 422 tỷ đồng. Dự án DAP 2 – Vinachem Lào Cai cũng còn khoản nợ 1.736 tỷ đồng, nợ lãi quá hạn gần 269 tỷ đồng.

Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank): dự án Đạm Ninh Bình còn nợ 565 tỷ đồng, Đạm Hà Bắc nợ 3.358 tỷ đồng trong khi DAP số 2 – Lào Cai nợ 1.113 tỷ đồng.

Không vay vốn đầu tư dài hạn như trên, các nhà máy này cũng vay vốn lưu động tại một loạt ngân hàng. Cụ thể, Đạm Ninh Bình có khoản nợ 1.184 tỷ đồng tại BIDV và Vietcombank. 3 nhà máy đạm còn lại cũng nợ từ 183 – 575 tỷ đồng.

Theo báo cáo, hiện đề nghị của Tập đoàn về việc kéo dài thời hạn vay, giảm lãi suất tiền vay đối với các khoản vay đầu tư dài hạn chưa được VDB xem xét giải quyết, do các kiến nghị này vượt thẩm quyền của VDB.

“Hiện tại các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn nên không thu xếp được nguồn vốn để trả nợ gốc, lãi nên dẫn đến phát sinh số tiền nợ gốc, lãi quá hạn lớn”, Vinachem cho biết.

Không cân đối được nguồn trả nợ

Bên cạnh đó, đề nghị của Tập đoàn về việc khoanh nợ gốc, chi trả lãi nợ phát sinh, phí vay lại trong thời gian 5 năm đối với khoản vay của Bộ Tài chính từ nguồn Eximbank Trung Quốc không được Bộ Tài chính chấp thuận.

“Đến nay, Tập đoàn đã thực hiện trả nợ đúng hạn khoản vay này nhưng tập đoàn sẽ rất khó khăn và không cân đối được nguồn để trả nợ từ kỳ hạn từ tháng 1/2018 trở đi”, Vinchem cho biết.

Ngoài ra, theo báo cáo, các đơn vị hiện nay đang thực hiện quyết toán dự án hoàn thành, nhưng việc thanh toán cho các nhà thầu sẽ gặp khó khăn do các ngân hàng không giải ngân cho vay tiếp mặc dù hợp đồng tín dụng đã ký nhưng giải ngân hết.

Việc vay vốn lưu động của các công ty hiện gặp khó khăn, chỉ các ngân hàng đang có dư nợ tại các đơn vị mới tiếp tục cho vay để thu hồi nợ dần. Các ngân hàng không cấp lại hạn mức hoặc cấp ở mức rất thấp, đồng thời kèm theo các điều kiện giải ngân khắt khe hơn.

“Các ngân hàng chỉ giải ngân cho vay tối đa từ 80-90% số tiền doanh nghiệp trả nợ, trả nợ trước, cho vay sau. Do đó, các đơn vị không cân đối đủ nguồn vốn để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh”, báo cáo cho hay.

Trong khi đó, Vinachem cũng than về lãi suất vay vốn lưu động được các ngân hàng cơ bản duy trì bằng mức trước đây, hỗ trợ giảm lãi suất cho đơn vị rất htaasp.

“Các đơn vị vẫn đang phải chịu mức lãi suất cao so với các đơn vị khác do hoạt động sản xuất kinh doanh bị lỗ”, Vinachem cho biết thêm

Tại công văn lần này, Vinachem tiếp tục đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận kéo dài thời hạn vay của các hợp đồng tín dụng thành 20 năm, so với mức 8-15 năm hiện tại.

Đặc biệt, Vinachem cũng kiến nghị không tính lãi quá hạn, cân đối trả nợ gốc, lãi theo dòng tiền thực tế và theo tỷ lệ số dư nợ vốn trung, dài hạn của ngân hàng tài trợ vốn cho dự án. Đồng thời, xin giảm lãi trong 5 năm từ 2017-2021 về 3%/năm, sau đó áo dụng lãi trên 8,55% từ các năm 2022 trở đi.

Phương Dung

"Chúa chổm" Vinachem bế tắc với những khoản nợ hàng ngàn tỷ đồng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

"Chúa chổm" Vinachem bế tắc với những khoản nợ hàng ngàn tỷ đồng

Hàng loạt ngân hàng lớn cùng ‘dính’ nợ của Vinachem.

Những khoản nợ ngàn tỷ đồng

Theo báo cáo, tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, hiện 4 dự án nhà máy đạm của Vinachem bao gồm Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc, DAP – Vinachem và DAP 2 – Lào Cai đang có nợ gốc lên tới 8.588 tỷ đồng. Trong đó, chỉ có DAP – Vinachem còn nợ ít nhất 201 tỷ đồng, dự kiến trả hết nợ trong năm 2018.

Ba nhà máy đạm còn lại có Đạm Ninh Bình còn nợ 2.698 tỷ đồng, dự kiến tới 2023 mới trả hết nợ. Nhà máy Đạm Hà Bắc nợ 3.952 tỷ đồng, chưa kể khoản nợ lãi quá hạn lên tới 422 tỷ đồng. Dự án DAP 2 – Vinachem Lào Cai cũng còn khoản nợ 1.736 tỷ đồng, nợ lãi quá hạn gần 269 tỷ đồng.

Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank): dự án Đạm Ninh Bình còn nợ 565 tỷ đồng, Đạm Hà Bắc nợ 3.358 tỷ đồng trong khi DAP số 2 – Lào Cai nợ 1.113 tỷ đồng.

Không vay vốn đầu tư dài hạn như trên, các nhà máy này cũng vay vốn lưu động tại một loạt ngân hàng. Cụ thể, Đạm Ninh Bình có khoản nợ 1.184 tỷ đồng tại BIDV và Vietcombank. 3 nhà máy đạm còn lại cũng nợ từ 183 – 575 tỷ đồng.

Theo báo cáo, hiện đề nghị của Tập đoàn về việc kéo dài thời hạn vay, giảm lãi suất tiền vay đối với các khoản vay đầu tư dài hạn chưa được VDB xem xét giải quyết, do các kiến nghị này vượt thẩm quyền của VDB.

“Hiện tại các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn nên không thu xếp được nguồn vốn để trả nợ gốc, lãi nên dẫn đến phát sinh số tiền nợ gốc, lãi quá hạn lớn”, Vinachem cho biết.

Không cân đối được nguồn trả nợ

Bên cạnh đó, đề nghị của Tập đoàn về việc khoanh nợ gốc, chi trả lãi nợ phát sinh, phí vay lại trong thời gian 5 năm đối với khoản vay của Bộ Tài chính từ nguồn Eximbank Trung Quốc không được Bộ Tài chính chấp thuận.

“Đến nay, Tập đoàn đã thực hiện trả nợ đúng hạn khoản vay này nhưng tập đoàn sẽ rất khó khăn và không cân đối được nguồn để trả nợ từ kỳ hạn từ tháng 1/2018 trở đi”, Vinchem cho biết.

Ngoài ra, theo báo cáo, các đơn vị hiện nay đang thực hiện quyết toán dự án hoàn thành, nhưng việc thanh toán cho các nhà thầu sẽ gặp khó khăn do các ngân hàng không giải ngân cho vay tiếp mặc dù hợp đồng tín dụng đã ký nhưng giải ngân hết.

Việc vay vốn lưu động của các công ty hiện gặp khó khăn, chỉ các ngân hàng đang có dư nợ tại các đơn vị mới tiếp tục cho vay để thu hồi nợ dần. Các ngân hàng không cấp lại hạn mức hoặc cấp ở mức rất thấp, đồng thời kèm theo các điều kiện giải ngân khắt khe hơn.

“Các ngân hàng chỉ giải ngân cho vay tối đa từ 80-90% số tiền doanh nghiệp trả nợ, trả nợ trước, cho vay sau. Do đó, các đơn vị không cân đối đủ nguồn vốn để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh”, báo cáo cho hay.

Trong khi đó, Vinachem cũng than về lãi suất vay vốn lưu động được các ngân hàng cơ bản duy trì bằng mức trước đây, hỗ trợ giảm lãi suất cho đơn vị rất htaasp.

“Các đơn vị vẫn đang phải chịu mức lãi suất cao so với các đơn vị khác do hoạt động sản xuất kinh doanh bị lỗ”, Vinachem cho biết thêm

Tại công văn lần này, Vinachem tiếp tục đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận kéo dài thời hạn vay của các hợp đồng tín dụng thành 20 năm, so với mức 8-15 năm hiện tại.

Đặc biệt, Vinachem cũng kiến nghị không tính lãi quá hạn, cân đối trả nợ gốc, lãi theo dòng tiền thực tế và theo tỷ lệ số dư nợ vốn trung, dài hạn của ngân hàng tài trợ vốn cho dự án. Đồng thời, xin giảm lãi trong 5 năm từ 2017-2021 về 3%/năm, sau đó áo dụng lãi trên 8,55% từ các năm 2022 trở đi.

Phương Dung

"Chúa chổm" Vinachem bế tắc với những khoản nợ hàng ngàn tỷ đồng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,